top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

facebook

zvcesta

zvcesta
vub

 

 

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 14.09.2020

14.09.2020

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

Dnešný deň, 2. septembra 2020, sa otvorili brány našej školy. Kvôli mimoriadnym opatreniam sa otvorenie školského roka uskutočnilo na školskom dvore za prítomnosti našich malých prvákov a ich rodičov. Ostatní žiaci uvítali školský rok vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi, na ktorých sa určite veľmi tešili, keďže sa mnohí vrátili do školských lavíc po dlhšom čase. Do nového školského roka želáme našim žiakom veľa chuti do učenia.

02
19.08.2020

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Vážení rodičia zákonní zástupcovia.
Blíži sa deň, kedy sa vaše deti vrátia do školských lavíc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo manuály pre školy a školské zariadenia (https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Našou snahou je, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých v škole. Škola zabezpečila dezinfekciu, dostatok dezinfekčných prostriedkov. Rúška sú pre žiakov druhého stupňa povinné a na prvom stupni odporúčané. Školská dochádzka je povinná. Prosím sledujte odporúčania ministerstva školstva, informácie v médiách a riaďte sa nimi. Na stránke školy sme pre Vás pripravili tlačivá, ktoré Vás prosím vyplniť a odovzdať pri prvom nástupe žiakov do školy dňa 2. 9.2020. Verím , že spoločnými silami a spoluprácou predídeme možným problémom a vzdelávanie vašich detí v škole zvládneme.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

29.06.2020 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. z2020
Prvý deň v škole.
1.jún 2020, Deň detí, sa stáva dňom opätovného spustenia prevádzky školy. Rodičia doprevádzajú svoje detí a podpisujú predpísané tlačivá. Žiaci sa zvítajú so svojimi vyučujúcimi aj spolužiakmi. Radosť z prítomnosti v škole, po dlhšej prestávke, je na oboch stranách. Škola má pripravený program vzdelávania, vo veselej forme, bez klasifikácie a hodnotenia.
Vážení rodičia, ďakujeme Vám, že ste počas mimoriadnej situácie boli s nami v telefonickom a mailovom kontakte, že ste podmienky na prijatie akceptovali a svoje deti s dôverou zverili našim pedagógom na opätovné vzdelávanie.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

1_jun_2020
19.05.2020

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia
Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 –5“)od 1.6.2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 –5 otvoria a v akom režime. Vzhľadom na danú skutočnosť Vás žiadame, aby ste obratom informovali triednych učiteľov Vašich detí, či máte záujem o vzdelávanie v škole v danom termíne. Rodič, ktorý bude požadovať vzdelávanie v škole bude musieť pre svoje dieťa zabezpečiť dve rúška a gumené rukavice na každý vyučovací deň, hygienický balíček( mydlo - najlepšie tekuté dezinfekčné, papierové utierky), doplatok za stravu zaplatiť vopred. V deň nástupu žiaka do školy zákonný zástupca podpíše „Vyhlásenie“ ktoré je v prílohe.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia
Dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou prihovoril. Nové situácie v živote si vyžadujú aj nové postupy a prístupy. Vyučovanie v našej škole bolo na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým  koronavírusom COVID – 19,  prerušené od 16.marca 2020 až do odvolania. Naši pedagogickí zamestnanci si však svoje povinnosti plnia naďalej z domu a sú vám plne k dispozícii. Niektorí ste ich už aj kontaktovali. Pravidelne komunikujete a zabezpečujete úlohy pre svoje deti. Túto činnosť sme sa snažili rozšíriť a sprístupniť aj ostatným. Informácie a tiež úlohy pre vaše deti získate z týchto zdrojov:
 1. Internetová stránka školy: www.szslc.edu.sk
 2. Facebook: Dištančné vzdelávanie ŠZŠ Lučenec
 3. Úlohy si môžete vyzdvihnúť aj priamo v budove školy - Zvolenská cesta 39, vždy v stredu v čase: 10:00 do 12:00 hod.
 4. V spolupráci s mestom Lučenec Oddelením školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. budú úlohy distribuované pre žiakov z Rapovskej križovatky

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla call centra: 0961 699 555, 048/4306 555
Vážení rodičia
Daná situácia nás všetkých trápi a nenecháva nás ľahostajnými. Vaše deti, ktoré sa stali zároveň aj našimi, nám chýbajú. Sme si vedomí, že pre vás je to veľká záťaž a pre vaše deti veľké a ťažko vysvetliteľné sklamanie. Teraz je však o to viac potrebná vaša spolupráca so školou, so svojimi vyučujúcimi. Zovšadiaľ sa na nás valí nové heslo „ Spolu to dokážeme !“.
Verím, že naše ponuky vás všetkých oslovia a využijete v prospech svojich detí. O nových skutočnostiach a možnostiach vás budeme včas informovať.
Ďakujeme vám za spoluprácu.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

Vážení rodičia, súčasná situácia si vyžaduje vo veľkej miere dištančné vzdelávanie žiakov a spoluprácu rodičov. Žiakom sa budú úlohy priebežne zadávať vyučujúcimi prostredníctvom našej internetovej stránky a novozriadenej stránky na Facebooku.

Riaditeľ školy na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.
O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

28. marca
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
den ucitelov
10.03.2020 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. z2020
21.2. 2020 sa konal karneval na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená spoločenská miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať. Karneval začala pani učiteľka Skýpalová, ktorá pre nás pripravila rôzne zaujímavé súťaže. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba, na ktorú sme si všetci spoločne zatancovali. Všetci sme prežili jedno čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky. karneval
Dňa 21.2.2020 sa v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil každoročný karneval. Ako to na karnevale býva, masky sa nám najskôr predviedli a predstavili, a napokon sa odfotili. Súťaží bolo neúrekom, jedna z nich bola aj hodnotenie masiek, ktorej podmienkou bolo, zotrvať v maskách počas celého karnevalu. Porota nakoniec rozhodla nasledovne:
 1. miesto-KRÁĽ ARTUŠ – Ján Porteleki 6.A
 2. miesto-DEDKO – Krištof Mikulášek 7.ročník,
 3. miesto– CIGÁNKA – Kasandra Demeová 8.ročník,
  UPÍR – Adrián Stojka 6.B
V rámci kolektívnych masiek sa umiestnili nasledovné masky:
 1. miesto-SCOOBY DOO – žiaci 9.B,
  SPONGE BOB – žiačky 6.A,
  DEDKO A BABKA – žiaci 8.ročníka
 2. EMÁČKY – žiačky 7.ročníka
Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mgr.Šoltésová

gdgd
Dňa 30.1.2020 sme sa mohli vyšantiť v snehu. Pani Zima, túto sezónu, tak skúpa na sneh, nám dopriala aspoň tento deň. Fakt, to bol len jeden deň, lebo naše snehuliaky, naša stonožka a všetky výtvory, ktoré sme zo snehu vytvorili, sa na druhý deň zmenili na hŕby snehu. No predsa vďaka, aj za tento sneh! sneh
Dňa 28.1. 2020 sa naši žiaci stretli v telocvični, kde si v prítomnosti pani Renaty Oláhovej z Únie nevidiacich a slabozrakých  pripomenuli Medzinárodný deň Braillovho  písma. Táto pani nás oboznámila so životom L. Brailla, s písmom, ktoré pre nevidiacich vytvoril. Dozvedeli sme sa aj to, aké špeciálne pomôcky pre nevidiacich existujú. Naši žiaci si mohli vyskúšať chôdzu so zakrytými očami. Brail
Každý školský rok pravidelne Novohradská knižnica pripravuje pre nás tvorivé dielne. Zakaždým nás prekvapia tety knihovníčky niečím zaujímavým. Pripravujú tematické aktivity, vždy niečo vyrábame alebo maľujeme. Ale skôr ako sa pustíme do práce, teta knihovníčka nám vždy prečíta nejaký zaujímavý príbeh. dielne
V januári nám pani učiteľka Arganová v budove na Erenburvoje ulici, vyhlásila súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Každá trieda sa snažila urobiť čo najkrajšiu tú svoju. Potom sme búdky zavesili vonku, nasypali do nich vtáčí zob, aby mali čo vtáčiky zobkať. vtak
Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
- počas mesiaca október 2019 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vyplniť vnútro nakreslenej červenej stužky rôznym materiálom červenej farby
- 17.októbra 2019 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj tried vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky“
- 23.októbra 2019 sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek
- 25.októbra prebehli besedy s pracovníkmi CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“
- 12.novembra 2019 bol premietnutý film s názvom „Drogová závislosť – Droga na 1.mieste“
- v novembri sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV a v týždni od 25.novembra do 1.decembra 2019 sa nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS
- 25.novembra 2019 sme sa zapojili na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS do súťaže „Živá“ Červená stužka
Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová
vianoce
Dňa 18.12.2019 aj na Zvolenskej ceste sa konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň. vianoce
Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku 17.decembra 2019. V budove na Erenburgovej ulici sme pripravili pre spolužiakov pekný kultúrny program. Na úvod Vianočnej besiedky prítomných privítala pani učiteľka Skýpalová. Počas vystúpení sme mohli vidieť vystúpenie žiakov našej školy. I. stupeň spríjemnil program piesňami a tancami. II. stupeň zastupovali žiaci 5. ročníka scénkou Vianočná vločka. Na záver sa pani učiteľka Skýpalová poďakovala za príjemné predpoludnie a popriala všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020. Úplnú bodku za programom spravili všetci žiaci spoločnou piesňou od Dominiky Mirgovej s názvom Šťastné a veselé. vianoce
13. december 2019 bol deň svätej Lucie. A v našej budove na Erenburgovej ulici sa niesol ako „Deň predvianočných tradícií“. Pani učiteľka Fajčíková so svojimi žiakmi nám stvárnila „Luciu“, ktorá prináša svetlo a vymetá všetko zlé. Ďalšie predvianočné tradície nám priblížila formou prezentácie. A na koniec sme si urobili akoby „Štedrý večer“, jedli sme oblátky s medom a cesnakom a jabĺčka. tradicie
6. decembra 2019 sme boli všetci v očakávaní Mikuláša na elokované pracovisko Erenburgova ulica. Od rána bolo napätie medzi žiakmi, či príde s Mikulášom aj čert. A veru prišiel. Až naháňal hrôzu, taký bol strašný. Báli sme sa ho, ale Mikuláš mu nedovolil, aby nám robil zle. Mikuláš bol dobrý, usmiaty a kôš mal plný darčekov, ktoré nám rozdával. mikulas
Dňa 6.12.2019 na elokované pracovisko Dukelských hrdinov zavítal Mikuláš, kde ho už očakávali žiaci, ktorí si pripravili za doprovodu učiteľov  pestrí program plný tancov, pesničiek, divadelného predstavenia a recitácií. Program sa páčil aj rodičom a za pekné vystúpenie Mikuláš žiakom dal darčeky.   mikulas
Dňa 29.11.2019  pre nás pani učiteľka Mičianiková pripravila veľmi zaujímavú akciu na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. Formou prezentácie nám priblížila postupne všetky práva detí a ukázala nám skutočnú realitu, ako veľmi sa porušujú práva dieťaťa. Potom sme si ich pripomenuli ešte rôznymi aktivitami. Nakoniec naši piataci vytvorili pekný prehľadný projekt „Kódex detských práv“ prava
2019

Koncom októbra nám pani učiteľka Marcela Spurná pripravila súťažnú výstavku „O ježkovi Jožkovi“. Z každej triedy sa dostali nejaké práce na súťažnú nástenku. Pozrite sa ako sme sa snažili...

jezko
Každoročne nám pani učiteľka Fajčíková naplánuje akciu o prvej pomoci. Túto akciu 25.10.2019 pripravila pre nových žiakov, ktorí sú v prvom ročníku. Pre nás starších je to akési opakovanie. No vždy nás to baví, lebo zakaždým to prezentuje inak a zaujímavo. prva
Dňa 18.10.2019 žiaci 2. stupňa navštívili v Lučenskej synagóge unikátnu výstavu sôch svetoznámej čínskej pamiatky s názvom Terakotová armáda. Predstavuje verné repliky terakotových bojovníkov cisára Čchin, prvého zjednotiteľa Číny. Pôvodnú Čínsku terakotovú armádu objavili v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Terakotová (terakota je druh keramiky, pálená pórovitá hlina) armáda je súčasťou veľkého komplexu hrobky cisára. Jej objav je jedným z najvýznamnejších archeologických počinov v 20. storočí. tera
V rámci Kampane Červené stužky na tému Športom pre Červené stužky sa dňa 17.10.2019 v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil turnaj vo vybíjanej. Hrala každá trieda po 5 hráčov a 1 kapitán na 15 minút. Žiaci sa zo všetkých síl usilovali nejakým spôsobom vybiť súpera, niekedy bola táto cesta dosť ťažká, ale napokon sa ukázali tí lepší a šikovnejší. Každá trieda dostala diplom za účasť v turnaji a sladkú odmenu.

Zodpovedná : Mgr. Erika Šoltésová

01
Dňa 11.10.2019 sa uskutočnila teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie a didaktické hry a cvičenia v prírode. Následne 16.10.2019 sa cvičenia realizovali na jednotlivých stanovištiach v mestskom parku v Lučenci pod vedením pani učiteľky R. Arvaiovej. co
Dňa 9.10.2019 si žiaci v budove na Zvolenskej ceste pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. V dokumente „Cesta mlieka“ sa oboznámili s výrobou a spracovaním mlieka a mliečnych produktov. V prezentácii sme sa zamerali na rôzne druhy mlieka, ako aj spôsoby získavania rôznych náhrad mlieka.
Počas dňa sme zrealizovali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Okrem súťaže v ochutnávke mlieka a mliečnych výrobkov sme uskutočnili herné činnosti, osemsmerovky, ako i triedenie rôznych obalov z mliečnych výrobkov do správnych nádob. V závere sa každý žiak zúčastnil ankety a vyjadril svoj názor, či má / nemá rád mlieko. Z ankety vyplynulo, že žiaci nevynechajú mlieko a mliečne produkty zo svojho jedálneho lístka. Všetci žiaci si pochutnali na tvarohových a bryndzových jednohubkách.

Ocenené boli 3 triedy, ktoré získali diplomy a 2 najlepší „ochutnávači“.

 1. miesto-I.Z 6.roč.6.A
 2. miesto-III.Z 7.roč.
 3. miesto– II.Z 6.roč.6.B
„ochutnávači“ Sebastián Berky -9.roč.9.B a Viktor Balog 7.roč.

Mgr. Mária Mariničová

gdgd
Dňa 02.10.2019 škola oslávila 70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy.
Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 2396/39 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vtedajšej ČSR.
Dňom 10. septembrom 1949 sa začala písať bohatá história našej školy, ktorú ....čítaj tu
70výročie
70výročie
01.10.2019 pridané letné číslo časopisu Školáčik. j2019

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive, sme dňa 24.09.2019 organizovali futbalový turnaj tried na Zvolenskej ceste.

Turnaja sa zúčastnili tímy:
ŠAŠOVCI
HRAŠKOVCI
DÁŽĎOVKY
CLUB VÍŤAZSTVA
PUMY
DELFÍNY
KING

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto CLUB VÍŤAZSTVA
 2. miesto HRAŠKOVCI
 3. miesto PUMY

Mgr. Árvaiová Radana

gdgd

Pani učiteľka Martina Čižmárová pripravila 27.9.2019  v budove na Erenburgovej ulici akciu, ktorú nazvala “Moja obľúbená kniha“. Prečítala nám úryvok z rozprávky a my sme hádali jej názov, a tak to opakovala s niekoľkými rozprávkami. Potom sme mali aktivity na prečítané rozprávky. Nakoniec sme dej rozprávky zostavovali  pomocou obrázkov.

kniha
02.09.2019 Školský rok 2019/2020


strana 1.
ďalšia >