top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

 

 

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 25.05.2016

17.05.2016 sa v priestoroch ŠZŠ na Zvolenskej ceste konal „Športový deň riaditeľa školy“. Na úvod boli žiaci poučení o bezpečnosti pri športe. Potom nasledovalo blokové vyučovanie o Slovensku a Spojených štátoch amerických. Boli oboznámení s pravidlami hokeja a nasledovalo maľovanie symbolov štátov na tvár. Po teoretickej časti sa uskutočnil medzitriedny hokejový zápas na školskom ihrisku. Na záver dňa žiaci sledovali priamy prenos MS v hokeji: Slovensko proti Spojeným štátom americkým. náhľad tu... 12
17. mája 2016 pripadla na budovu (Erenburga č.10) akcia skladanie MANDALY. Každá trieda si vymyslela vlastný obrázok, ktorý si načrtla na školskom dvore a následne ho začala vykladať z použitých vrchnákov od pet fliaš. Z tejto činnosti vznikli naozaj krásne mandaly, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii.
náhľad tu....
01
Dňa 12. mája sme boli na dopravnom ihrisku. Na tento deň sme sa veľmi tešili. Najskôr nám pani inštruktori formou prezentácie porozprávali o tom ako sa máme správať ako chodci, a potom ako cyklisti. Oboznámili nás s najpožívanejšími dopravnými značkami. Potom sme si to išli vyskúšať na ihrisko. Na kolobežkách a bicykloch sme sa vyšantili dosýta. náhľad tu... 24
8.máj 2016, Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť. Krásny deň matiek!  Ani my sme na tento sviatok nezabudli, pre naše mamy sme pripravili pekný program.
náhľad: ŠZŠ Dukelských hrdinov ŠZŠ Zvolenská cesta  ŠZŠ Erenburgova ulica
Apríl je mesiac lesov. V budove na Erenburgovej ulici sme si pod vedením p. uč. Dibalovej, vytvorili malý les a v ňom zaujímavý strom. Pani učiteľka nám rozprávala veľa poučných a zaujímavých informácií o lesoch a jednotlivých stromoch. Najdôležitejšie z nich sme si zapísali na vystrihnuté listy, ktoré sme zavesili na strom. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií. náhľad tu... 46
Dňa 2.júna 2016 Špeciálna základná škola organizuje spevácku súťaž ,,Spievajže, si, spievaj", propozície k speváckej súťaži nájdete tu...
Apríl 2016. Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila aj tento rok súťaž „Veľkonočná pohľadnica“, do ktorej sa zapojilo 13 škôl. Práce boli zaujímavé a originálne. Školská porota vybrala z každej kategórie niekoľko výnimočných prác.
čítaj ďalej...
01
19.apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Naše milé pani učiteľky pri príležitosti tohto sviatku pre nás pripravili zaujímavé aktivity. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách nám premietli poučné filmy k tejto téme a na ďalších hodinách sme pomohli zbaviť našu zem odpadu v okolí školy. náhľad tu.... 05
Marec je venovaný knihám. Koncom marca sme si aj my z budovy na Erenburgovej ulici naplánovali prehliadku detskej knižnice. Pani knihovníčka nás previedla knižnicou a rozprávala nám o tom, ako sa aj my môžeme stať čitateľmi ich knižnice. Potom nás pozvala do detského kútika, kde sme si mohli pozrieť prelistovať, a aj prečítať z detských kníh rozprávky, či krátke príbehy. 74
16. februára na pozvanie p. asistentky Hoľkovej prišla na ulicu Dukelských hrdinov k žiakom s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom pani Marika Žilíková s manželom Borisom zo Zlatna. Pani Marika vyrába koberce z recyklovaného materiálu, ktorým sú kúsky látok. Doniesla nám ukázať svoje hotové koberce, ktoré žiarili pestrými farbami. Vysvetlila žiakom postup práce pri výrobe týchto koberčekov. Žiaci si to vyskúšali, pričom si zdokonaľovali svoje motorické zručnosti, trpezlivosť a fantáziu pri výbere a radení farieb. Niektorí si túto techniku rýchlo osvojili a výsledok bol naozaj veľmi pekný. náhľad tu... 2016
07.03.2016 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
Dňa 26.februára sa konal karneval na elokovanom pracovisku Erenburgova č.10, kde učitelia so žiakmi si pripravili originálne masky a rozpumpovala sa skvelá zábava.
náhľad tu...
04
12.02.2016 žiaci špeciálnej školy na Zvolenskaej ceste, pripravili pekné masky. Masky sa najskôr  predviedli promenádou po telocvični a porotcovia usilovne hodnotili.Potom nasledovalo vyhodnotenie masiek. Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Všetky boli nápadité a bolo vidieť, že si s nimi žiaci, dali veľa práce. náhľad tu.... 2016
05.02.2016 priestoroch na Dukelských hrdinov sa konal karneval, kde si žiaci pripravili nádherné masky, ktoré boli aj odmenené. náhľad tu.... 01
Relaxácia - súčasť vyučovacieho procesu. V našej Špeciálnej základnej škole v Lučenci na elokovanom pracovisku na ul. Dukelských hrdinov každý rok pribúda počet žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu využívame miestnosť na relaxáciu. Relaxačná miestnosť je určená aj pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Tu sa žiaci môžu preniesť do sveta rôznych zvukov ...viacej tu relax
Dňa 22.9.2015 žiaci absolvovali cvičenie CO a didaktické hry. V rámci týchto aktivít prekonávali svoje osobné rekordy v športových disciplínach, získavali nové poznatky z oblasti civilnej obrany, zdravotnej prípravy, pobytu v prírode i dopravnej výchovy. Nadobudnuté teoretické vedomosti si žiaci vyskúšali aj v praxi. Veď dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, poznaním správneho telefónneho čísla, okamžitým poskytnutím prvej pomoci či ovládaním varovných signálov i malý žiak môže zachrániť ľudský život.
foto tu.....
branne
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2.septembra o 8:00 hod na školskom dvore.
30.6.2015 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY!
17.06.2015 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
Dňa 26. mája 2015 sa konal XII. ročník súťaže „ Spievajže, si spievaj“. Súťaž sa konala v priestoroch základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím na ul. K.Supa v Lučenci.
Súťaže sa zúčastnili žiaci zo špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried: ŠZŠ Lučenec, ŠZŠ Rimavská Seč, ŠZŠ Rimavská Sobota s vyučovacím jazykom maďarským, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ pri RC Čerenčany,ŠZŠ Detva a špeciálne triedy zo ZŠ Lovinobaňa, ZŠ Halič.náhľad tu....
Dňa 20. marca 2015 sa pozornosť ľudí na Zemi upriamila na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka. Aj naša škola, ŠZŠ na Zvolenskej ceste, venovala tento deň pozorovaniu astronomického javu. Súbežne s pozorovaním sa žiaci zúčastnili prezentácie na túto tému. náhľad tu....
02.02.2015 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...