top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Apríl 2020

Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Austrália a Oceánia 8.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Severná Európa 7.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Austrália a Oceánia 8.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Severná Európa 7.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor rod 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor dub 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor chlap 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor mesto 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor ulica 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor žena 7.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Matematika-Dlenie so zvyškom B-rozcvička 8.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Fyzika-Svetelný zdroj 8.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia Dejiny zemskej kôry 9.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy -Dejepis-Storočie rozumu (18. storočie) 9.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Násobenie a delenie čislami 10 100 1000 6.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Pády a predložky SLOH Ospravedlnenie 6.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Vlastiveda-Cicavce 5.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Chemia-Ušľachtilé kovy 9.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Čítanie-O psíčkovi a mačičke 9.ročník 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Delenie so zvyškom 9.ročník 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Telesá 9.ročník 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-násobenie a delenie čísel 9.ročník 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Slovesá 9.ročník 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Západná Európa 7.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Zmyslové orgány 8.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy- Geografia-Amerika 8.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy - Biológia-Rastliny a živočíchy polí 7.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Občianska náuka-Bezpečnosť cestnej premávky 7.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia -Živočíchy žijúce na poliach 7.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Násobenie a delenie prir.čísel 10,100,1000 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Opakovanie - Sčitovanie, odčitovanie, násobenie a zaokrúhľovanie des.čísel 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk- čítanie- Kráľ Zeus 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk- čítanie-Detektív Oriešok 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Podstatné mená - osoby, zvieratá, veci 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Podstatné mená - rod, číslo 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Podstatné mená všeobecné a vlastné 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Podstatné mená osoby, zvieratá, veci 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Platobná karta - PIN 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Obsah obrazca v štvorcovej sieti 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel 9.ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Opis a charakteristika 6.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová SITNO-ľudová rozprávka 6.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Porovnávanie čisel v obore do 10 000 6.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Pádové otázky a skloňovanie podstatných mien 6.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geometria-Jednotky objemu 9.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka a literatúra-Číslovky 9.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk -Slovesá 7.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Geometria - opakovanie základných tvarov 7.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Geografia - mestá Slovenska 7.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Zlomok 8.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Telesá 8.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená 2 8.ročník 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená 1 8.ročník 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka MATEMATIKA - rozcvička - delenie so zvyškom A 7.- 8.ročník 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Biológia-Kostra človeka 8.ročník 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Biológia-Huby 7.ročník 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Matematika-Veľkonočné násobenie a delenie 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Slovenský jazyk-Skloňovanie podstatných mien 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Pracovný list-VLA-Človek 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Pracovný list-SJL-Zámená 9.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka a literatúra-Zámená 9.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka a literatúra-Zámena cvičenia 9.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Numerácia v obore do 10 000 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Zmena základného tvaru a skloňovanie podstatných mien 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematika-Rozcvička 7.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenčina-Podstatné mená-Opakovanie 7.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Dejepis-Storočie rozumu 9.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Dejiny zemskej kôry 9.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra-Podstatné mená - opakovanie 8.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika - Obsah štvorca a obdĺžnika 8.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk literatúra-Opakovanie vybraných slov 7.ročník 09.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematika-Prirodzené čísla v obore do 100 000 7.ročník 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Amerika 8.ročník 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Západná Európa 7.ročník 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 8.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra-Skladba 8.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Podstatné mená 6.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Prirodzené čísla v obore do 10 000 6.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia- Bratislava hlavné mesto Slovenska 9.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Matematika- Delenie desatinných čísel číslami 2 až 9 9.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Matematika-rozcvička-násobky B (2 – 5) 7.-8.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Matematika-rozcvička-násobky B (6 – 9) 7.-8.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Pracovný list z matematiky 6.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Dopĺňací diktát na vlastné podstatné mená 6.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Úžitkové rastliny pestované na poliach a ich význam 7.ročník 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Zmyslové orgány 8.ročník 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Číslovky 8.ročník 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Desatinné čísla 8.ročník 03.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematické rozcvičky, sčitujeme naspamäť 5.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenčina-Vybrané slová po V 5.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Fyzika-Vedenie tepla rôznymi látkami 7.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Fyzika-Skupenstvá 7.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Podstatné mená - triedime podľa pomenovania 9.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Pracovné listy-Podstatné mená - PRESKÚŠAJME SA 9.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika - Opakovanie násobilky 6.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk - Zoraďovanie slov podľa abecedy 6.ročník 01.04.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Starostlivosť o zdravie 4.roč 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Starostlivosť o zdravie 4. roč 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková JAKg-Mäkké slabiky 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-JAKg-Mäkké slabiky 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL,JAKp-Púpava-Pomoc 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Rozprávkovo 4.ročník 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Násobenie čislom 1 a 0 4.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Násobenie číslom_1_a_0 4.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra_Čítanie, Gramatika_Matematika_Vlastiveda 4.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Slovenský jazyk literatúra-Tvrdé spoluhlásky,Gramatika 4.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Tvrdé spoluhlásky-Gramatikaa 4.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Vecné učenie - Jar v záhrade 2.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Slovenský jazyk a literatúra -Čítanie a písanie s písmenom š,Š 2.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra- čítanie 3.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika - Geometria opakovanie 3.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Vecné učenie - V obchode 3.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra - Učíme sa e,E,é 1.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika Počítame do 4 s Mášou 1.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk a literatúra-Obrázkové koleso šťastia - slovo 6.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Sčitovanie v druhej desiatke 1 B-variant 5.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovensky jazyk-Vlastné podstatné mená 5.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Matematika-Násobilka 5.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL-ČIL,JAKp-Zahrajme...-Lodička 4.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Čítanie, Gramatika-Matematika-Vlastiveda 4.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL_alebo_VLA-Žaba 4.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Vecné učenie - Prišla jar - jarné kvety 2.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Rozvíjanie grafomotorických a čitateľských zručností - slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li 2.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Vlastiveda 5.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovensky jazyk-Pády podstatných mien 5.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Násobenie číslom 2 4.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-JAKg-Mäkké spoluhlásky 4.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Ľudské telo_staba a vnútorné orgány 4.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Mäkké spoluhlásky SJL-JAKg 4.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Ľudské telo-vonkajšia stavba a vnutorné organy 4.ročník 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika-Násobenie číslom 2. Precvičovanie učiva 3.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra - čítanie 3.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-Počítame do 4 s Labkovou patrolou 1.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra-Slabiky a slová s písmeno P p 1.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk a literatúra-Čítame si z tabule - D B variant 6.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Sčitujeme s prechodom do 20 vyvodenie B variant 5.ročník 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Človek, Zmysly 4.ročník 16.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Človek,Zmysly 4.ročník 16.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Čítanie- Vtáčia pomoc 5.ročník 16.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Číslo podstatných mien 5.ročník 16.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Odčítanie do 100 s prechodom cez základ 10 4.ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra_Čítanie, Gramatika-Matematika-Vlastiveda 4.ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Precvičovanie - odčítania 4.ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-ČIL-Nezábudka-krava 4.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-Tvrdé slabiky 4.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Ježko a koza rohatá 4.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Tvrdé slabiky 4.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra- Slabiky a slová s písmenom P p 1.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika- Sčitovanie a odčitovanie 1.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematia - násobenie v obore do 20. 3.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Vecné učenie - Príroda na jar 3.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra-Čítanie 3.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Slovenský jazyka a literatúra-Písmeno Š,š 2.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Rozvíjanie grafomotorických a čitateľských zručností - mäkké a tvrdé spoluhlásky 2.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Matematika-Násobilka číslom 3 5.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Rod podstatných mien 5.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Čítame si z tabule-D 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Počítame-do-20-s-Makovienkou 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Čítanie, Gramatika-Matematika-Vlastiveda 4.ročník 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Podstatné mená 5.ročník 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Čítanie-Ropucha 5.ročník 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Odčítanie 1-cif. č. od 2-cif. č. s prechodom cez základ 4.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Matematika-Odčítanie 4.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-Veľkonočné počítanie do 4 1.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra-Hláska a písmeno P p 1.ročník 07.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL-ČIL-Jar, Veľká noc SJL-ČIL 4.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Vlastiveda-Vtáky na jar, Jarné kvety 4.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Slovenský jazyk literatúra-ČIL-Jar je tu... 4.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda, Biológia-Zvuky vtákov 4.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Jar a jej premeny 4.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra-Čítanie 3.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika - Násobenie číslom do 20 3.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk a literatúra-Čítame s porozumenim 6.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Počítanie do 20 bez prechodu 6.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Rozvíjanie grafomotorických a čitateľských zručností - Opakovanie samohlások a spoluhlások 2.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Slovenský jazyk a literatúra - doplnkové čítanie a písanie 2.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Pracovné listy-Výklad učiva-Sčítanie v obore do 1000 bez prechodu cez základ. 5.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika-Počítame s obrázkami 3.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatra-Jarné kvietky 3.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika - Počítanie so zvieratkami 1.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Čítanie - opakovanie prebratých hlások 1.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Počítame do 20 s pirátmi 3.- 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Slovenčina-Ako psíček a mačička umývali dlážku 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Slovenčina-Budkáčik a Dubkáčik 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Doprava-stanice 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda - Z našej prírody 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Vlastiveda 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Matematika 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk - Písanie 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk - Gramatika 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-Slovenský jazyk - Čítanie 4.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk - Podstatné mená 5.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Obrázkový diktát podľa emotikon. 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Inovačné vzdelávanie-Animácia vo vyučovaní 4.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Matematika-Vianočné počítanie do 10 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Matematika-Vianočné počítanie do 100 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Pamiatky Unesco 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenčina-Podstatné mená opakovanie 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk literatúra-Vybrané slová po S 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk literatúra-Vybrané slová po Z 5.ročník 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk literatúra-Vybrané slová po R 5.ročník 01.04.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Hra na obchod 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Poznávanie nápisov na obchodoch-globálnou formou 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Hra na obchod 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Poznávanie nápisov na obchodoch-globálnou metódou 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika - percentá – príklady 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vlastiveda - zabezpečenie základných podmienok pre život človeka 30.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika-Numerácia v obore do 4 - 1.roč 29.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozvoj komunikácie, motivácia spoločenskou hrou 1 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Matematika-Sčítanie alebo násobenie 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vecné učenie-Jar 1.ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy - Matematika-Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1000 bez prechodu cez základ 5. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Geografia-Trenčiansky kraj 9.roč 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Deň vody 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-Hudobná výchova-omaľovanky 1.ročník 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Didaktické hry z hudobnej výchovy 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika - percentá 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Slovenský jazyk - abeceda 27.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-rozoznávanie obchodov podľa zamerania 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Bezpečnosť cestnej premávky-opakovanie učiva 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-rozoznávanie obchodov podľa zamerania 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Bezpečnosť cestnej premávky-opakovanie učiva 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-sčitovanie v obore do 5 3.roč 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vlastiveda-Znaky jari 4.roč 24.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 6.roč. C 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika-1.-2. ročník 23.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena T 23.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vlastiveda-Ľudské telo, tvár 23.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list-Slovenského jazyk-Číslo podstatných mien 5.roč 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vlastiveda-Dopravné značky 5.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vlasiveda-Dopravné prostriedky 5.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vecné učenie-Povolania 1.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list-Slovenský jazyk-Slovesá 7. ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list zo slovenského jazyka-Jednoduchá veta 9.roč 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Fyzika-Ako vzniká dážď 7.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Biológia- živočíchy žijúce na poli 7.ročník 22.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Násobenie do 40 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozvoj komunikačných zručností, motivácia hračkou 2 21.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Prezentácia-Deň Zeme 20.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vastiveda-Práca lekára a zdravotnej sestry 20.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena G 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-Základné farby 1.roč 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-Veľkosť 1.roč 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vlastiveda -poľné plodiny a ich význam 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Slovenský jazyk - prídavné mená 20.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Domáce zvieratká 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozvoj komunikačných zručností, motivácia hračkou 1 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie grafomotorických zručností 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika - numerácia do 6 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Dopravná značka-priechod pre chodcov 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Dopravná značka-priechod pre chodcov 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní 17.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Geografia-Bratislavský kraj 9.ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk vybrané slová-JAK 5. ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vlastiveda-BEZPEČNOSŤ na ceste 5.ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Vlastiveda-test z dopravnej výchovy- 5. ročník 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-Pohybové hry v ŠKD 15.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Semafor-Červená-Stoj, Zelená-Choď, priechod pre chodcov 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Semafor-Červená-Stoj, Zelená-Choď, priechod pre chodcov 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Bezpečné prechádzanie vozovky 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Bezpečné prechádzanie vozovky 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Veľkonočné tradície-Veľkonočný veniec 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Precvičenie komunikačných zručností, motivácia jedlom 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Vybrané slová po p, príbuzné slová 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-sčitovanie do 5 pre 3. ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-odčítanie do 5 pre 3. ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vlastiveda-Časti rastlinného tela 6.ročník 14.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena V 14.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika-numerácia do 9 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Slovenský jazyk-abeceda od A po I 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk -Poznávanie a určovanie rodu prídavných mien 7. ročník 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Matematika-opakovanie učiva 3. ročník 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vecné učenie-Denný režim 1.ročník 09.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Vecné učenie 3.roč. 08.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Opakovanie z matematiky- IVP- 5.ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Život a dielo Ľudovíta Štúra 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Čo je na Slovensku "naj"- materiál pre 9. ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Chémia-Sklo, keramika, stavebné materiály pre 9. ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-Základné geometrické tvary pre 3. ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Slovenský jazyk a literatúra-Vyvodenie hlásky A pre 3. ročník 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková DIPLOMY-rôzne 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Prezentácia-O veľkej repe 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Hry na precvičenie komunikačných zručností 06.04.2020
Úloha
Prevziať
Ingrida Divaldová Matematika-Opakovanie čísel do 5 03.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová ETV-Triedenie odpadu 03.04.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenčina-Slová s DZ 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Bezpečnosť cestnej premávky 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Bezpečnosť chodcov, chôdza po chodníku 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Bezpečnosť chodcov, chôdza po chodníku 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Fyzika-Skupenstvo látok 7.-8. ročník 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika-Triedenie a porovnávanie rovinných geometrických útvarov 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Vecné učenie 4.roč. 03.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vzdelávanie-Bezpečnosť cestnej premávky 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Prezentácia-dopravná výchova 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Ľudské práva- občianska náuka pre 7. ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Deň Zeme- biológia 7.ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Cestujeme po Slovensku Geografia 9. ročník 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Fyzika - elektrická energia I. 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Fyzika - elektrická energia II. využitie 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vecné učenie, Vlastiveda - Hasiči 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vecné učenie -Doprava 01.04.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Riekanky, veršíky a piesne 01.04.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2 Praktická trieda
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika-Odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 29.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika-Písomné sčítanie 1.ročník 29.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-SJL-Opakovanie vybraných slov 1.ročník 29.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Zdravotná výchova-Obehová sústava 1.ročník 29.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Zdravotná výchova-Dýchacia sústava 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Príprava jedál a výživa 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Zdravotná výchova-Obehová sústava 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Slovenský jazyk 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Rodinná výchova 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Domáce práce a údržba 1. ročník 28.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika - opakovanie 02.04.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Starostlivosť o telo, osobná hygiena 02.04.2020