top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Jún 2020

Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Opakovanie násobkov čísel 9.ročník 11.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Opakovanie 9.ročník 11.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk, čítanie-Uhorky 9.ročník 11.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Opakovanie slovných druhov 9.ročník 11.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Skladba - Zložená veta - súvetie 9.ročník 11.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematika-Premena jednotiek, dĺžok 7.ročník 10.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk-Všeobecné a vlastné podstatné mená 7.ročník 10.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Zelenina pestovaná v záhradách 7.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Ochrana prírody na Slovensku 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy- Biológia-Zelenina pestovaná v záhradách 7.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Ochrana prírody na Slovensku 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Banskobystrický kraj 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Matematika-Delenie celých čísel, cvičenie 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Sčítanie desatinných čísel 8.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra-Slovesá - gramatické kategórie 8.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Určovanie času a jednotky času 6.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk-Opakovanie abecedy a vybraných slov 6.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Násobenie desatinných čísel číslami 10,100,1000 9.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Príklady z praxe 9.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Dinosaury 9.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Hlavné a vedľajšie vetné členy 9.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Skladba-Hlavné a vedľajšie vetné členy 9.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Geografia-Slovensko v obrazoch 7.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk-Slovné druhy 7.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Východná Európa 7.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Východná Európa 7.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Oceánia a Nový Zéland 8.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Oceánia a Nový zéland 8.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika - Desatinné čísla-opakovanie 8.ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra - Podstatné a prídavné mená - opakovanie 8.ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Žilinský kraj 9.ročník 01.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka literatúra-Zložená veta-súvetie 9.ročník 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Opakovanie sčítania a odčítania v obore do 10 000 6.ročník 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Neurčitý tvar slovies 6.ročník 01.06.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL, ČÍTANIE, GRAMATIKA, MAT, VLA 4.ročník 10.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Slovesá , opakovanie, zhrnutie 5.ročník 10.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL, JAKp-Medový hrnček-Tomáš objavuje prírodu 4.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-JAKg-Samohlásky-Opakovanie 4.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL,JAKg a VLA-Znečisťovanie prírody a pôdy 4.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika,Geometria-Bodka, priamka, úsečka 4.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Bod ležiaci a neležiaci na priamke 4.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Liečivé rastliny 4.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Liečivé rastliny 4.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika-Počítame s Rexíkom do 20 3.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra-Bračekovia mravčekovia-čítanie 3.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-odčitovanie do 5 1.ročník 04.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra-Hláska a písmeno j J 1.ročník 04.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL_Čítanie, Gramatika, MAT, VLA 4.ročník 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk literatúra-Precvičme si slovesá 5.ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Sčitujeme do 20 v cirkuse 6.ročník 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Čítame si z tabule - F 6.ročník 01.06.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-Etická výchova-Nenásilná komunikácia 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Biológia-Dejiny zemskej kôry - 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Fyzika-Vlastnosti pevných látok - 7.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Geografia-Región v ktorom žijem - 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Chémia-Bielkoviny - 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk, JAK-Opakovanie učiva - 9.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk, JAK-Opakovanie učiva o abecede a vybraných slovách - 6.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk-Opakovanie podstatných a prídavných mien - 7.ročník 09.06.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Naše telo 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Tvary-Predmety a ich obrysy 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Hudobné žánre 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Informatika-Bezpečne na nete 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Slovenský jazyk a literatúra-Rozprávka 08.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk-Slová s CH 08.06.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vecné učenie-Tulipán, ruža 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Rastliny v prírode-Strom-Hruška obyčajná, jabloň-poznávanie plodov 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Rastliny v prírode-Stromy-rozlišovanie listnatých a ihličnatých stromov 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Rastliny v prírode-Stromy-Hruška obyčajná, jabloň-poznávanie plodov 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Rastliny v prírode-Stromy-Rozlišovanie listnatých a ihličnatých stromov 08.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Slovenský jazyk a literatúra-Písmeno O - 5.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vlastiveda-Hmyz - 5.ročník 05.06.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Hudobné nástoje 04.06.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Zvládnutie stresových situácií 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti-Písmená m,l,v,t,p,j - 6.,7. ročník C-variant 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti-Samohlásky - 6.ročník C-variant 03.06.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Bez papiera, pasteliek, nožničiek aj lepidla 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Hore, dole 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Geografia-Košický kraj - 9. ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk, JAK- Určovanie slovných druhov - 9. ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Učebná pomôcka-Vecné učenie-Maňušky - 1. ročník 02.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Fyzika -Vzduch 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika-opakovanie v obore do 10 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Liečivé rastliny-Podbeľ liečivý, žihľava 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Lúčne kvety-Vlčí mak, púpava lekárska 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Liečivé rastliny-Podbeľ liečivý, žihľava 01.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Lúčne kvety-Vlčí mak, púpava lekárska 01.06.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2 Praktická trieda
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pestovateľské práce 10.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Rozvíjanie komunikačných schopností-Slabiky 10.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika-Orientácia v čase 04.06.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Rozvíjanie komunikačných schopností-Režim dňa 04.06.2020