top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Máj 2020

Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Výpočet percentovej časti, základu, počtu percent 9.ročník 27.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika- Opakovanie výpočtu percentovej časti, základu, počtu percent 9.ročník 27.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Lekno biele 9.ročník 27.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Skladba- jednoduchá veta 9.ročník 27.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Skladba - jednoduchá veta 9.ročník 27.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika-Delenie desatinných čísel prirodzenými číslami 8.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra-Prídavné mená-opakovanie 8.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Rozmnožovanie, vývin a obdobia života jedinca 8.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Rozmnožovanie, vývin a obdobia života jedinca 8.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Dejepis-Vznik Československa 9.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Dejepis-Vznik Československa 9.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Odčítanie v obore do 10 000,bez prechodu a s prechodom cez desiatku 6.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Časovanie slovies v prítomnom čase 6.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Trenčiansky kraj 9.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka a literatúra-Skladba 9.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Nitriansky kraj 9.ročník 21.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyk literatúra-Skladba 9.ročník 21.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Desatinné čísla- Eurá a centy 8.ročník 21.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra-Vzor srdce opakovanie 8.ročník 21.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Percento, základ, promile 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Občianska náuka-História a používanie peňazí 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Opakovanie - percento, základ, promile 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Kapor obyčajný 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Slovenský jazyk-Slovné druhy zhrnutie 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Slovné druhy zhrnutie 9.ročník 20.5.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematika - Počítanie s prechodom cez desiatku 7.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk literatúra - Časovanie slovies 7.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Geometria-Rovinné obrazce 6.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Komunikácia a sloh-Čo robíme na ihrisku 6.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 6.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk-Prítomný čas slovies 6.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Desatinné čísla so Snehulienkou 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Jednotky objemu 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Praconé listy-SJL. ČIL- Fakty o jedle - Nenásytní jedáci 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-MAT-Násobenie a delenie des.čísel 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-SJL-Predložky a spojky 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Predložky a spojky 9.ročník 13.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Geografia-Austrálsky zväz 9.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Geografia-Austrálsky zväz 9.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Životné prostredie človeka 9.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Životné prostredie človeka 9.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Trnavský kraj 9.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Matematika-Písomné násobenie 9.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Písomné sčitovanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s prechodom cez desiatku 6.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk-Osoba a číslo slovies 6.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Matematika-počítame spamäti v obore do 1000 000 7.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk literatúra-Podstatné mená - Stredný rod 7.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika - Delenie desatinných čísel číslom 10, 100 alebo 1000 8.ročník 08.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Fyzika- Jednoduché stroje opakovanie 8.r. 8.ročník 08.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Matematika - Obsah štvorca a obdĺžnika 8.ročník 08.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Slovenský jazyk literatúra, Etická výchova- Rodina 8.ročník 08.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor dlaň 8.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor hrdina 8.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor kosť 8.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor stroj 8.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka Slovenský jazyk - Podstatné mená - vzor vysvedčenie 7.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Objemy telies - kocka, kváder 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Matematika-Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-Matematika-Sčítanie a odčítanie desatinných čísel 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-SJL, ČIL-Povesť o skalnom brale 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Pracovné listy-SJL-Zámená a číslovky 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová Slovenský jazyk-Zámená a číslovky 9.ročník 06.5.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Ovocné stromy, kry a byliny pestované v záhradách a sadoch 7.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Ovocné stromy, kry a byliny pestované v záhradách a sadoch 7.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Biológia-Duševné zdravie 8.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Biológia-Duševné zdravie 8.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Dejepis-Prvá svetová vojna 9.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková Pracovné listy-Dejepis-Prvá svetová vojna 9.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Geografia-Bratislavský kraj 9.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová Slovenský jazyka literatúra-Rozprávanie 9.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Biológia-Ryby 5.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská Slovenský jazyk-Podstatne mená, ženský rod 7.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Matematika-Sčitovanie prirodzených čísel v obore do 10 000 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová Slovenský jazyk literatúra-Slovesá 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Vlastiveda-Hlina 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Slovenčina-Krátke formy ľudovej slovesnosti 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Slovenčina-Oslovenie známej a neznámej osoby 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová Vlastiveda-Určovanie času 6.ročník 04.05.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Slovesá 5.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika-Opakovanie- odčitovanie s Beruškou 3.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra-čítanie 3.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Rastliny 4.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková MAT-Delenie 2,3 opakovanie 4.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-MAT-Opakovanie-delenie čislom 2, 3 4.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL,Gramatika-Slabiky 4.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL, Gramatika-Slabiky a hlásky 4.ročník 29.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL-Čo deťom..., Na lúke 4.ročník 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL,ČIL-Usilovná včela 4.ročník 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-sčitovanie do 5 1.ročník 27.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra-Hláska a písmeno y Y 1.ročník 27.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL, ČÍTANIE, GRAMATIKA, MAT, VLA 4.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Pracovné listy-SJL-Zlož príbeh podľa obrázkov, sloh 5.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk literatúra-Slovesá 5.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Počítame do 20 s mamičkami 5.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Čítame si z tabule - Z 6.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Delenie 3 4.ročník 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Delenie čislom 3 4.ročník 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Vtáky, Cicavce 4.ročník 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Cicavce_Mačka domáca 4.ročník 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL, ČIL-Chlieb, Pozdrav 4.ročník 20.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Chlieb a jeho cesta 4.ročník 20.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL, JAKg-Slovo 4.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL, JAKg-Slovo 4.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL, ČÍTANIE, GRAMATIKA, MAT, VLA 4.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Slovesá 5.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika - Rozklad čísel 2, 3, 4, 5 1.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk a literatúra - slabiky, slová a vety s písmenami t T 1.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika - Sčitovanie - opakovanie 3.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie 3.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Pracovné listy - Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie v čítanke 3.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Pracovný list- Matematika 3.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Odcitavame do 20 s mickeym, B-variant 6.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Čítame si z tabule - R, B-variant 5.ročník 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Hmyz,Ryby 4.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Hmyz,Ryby 4.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Delenie čislom 2 4.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Delenie čislom 2 4.ročník 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-Gramatika-Tvorenie viet 4.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Tvoríme vety 4.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Čítanie, SLovensky jazyk- Parašutisti a podst. mená s predložkami 5.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Vecné učenie-Jar-veľké opakovanie 2.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Slovenský jazyka a literatúra-texty k písmenku R,r 2.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Pracovný list- Slovenský jazyk a literatúra-Písanie slabík a slov s písmenom R,r 2.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Pracovný list-Matematika-Číslo 10 2.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL-Šťastie-Kuriatko a obláčik 4.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Obrázkové čítanie 4.ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL-ČÍTANIE,GRAMATIKA,MAT,VLA 4.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazykl a literatúra - Slabiky a slová t T 1.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-počítame do 5 1.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika - Geometria - precvičovanie učiva 3.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Pracovný list-Slovenský jazyk a literatúra 3.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Pracovný list- Matematika 3.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk a literatúra-Dorka a Borka 3.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Krátke texty na čítanie 6.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Porovnávanie počtu predmetov 5.ročník 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Slovenský jazyk-Podstatné mená 5.ročník 08.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Vlastiveda-Živočíchy a človek 4.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Vlastiveda-Človek a živčíchy 4.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list JAKg-Vety podľa významu 4.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Všetko o vete-Vety podľa významu 4.ročník 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Matematika-Násobenie číslom 3 4.ročník 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy- SJL_ČÍTANIE, GRAMATIKA_MAT_VLA 4.ročník 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-Matematika-Nasobenie čislom 3 4.ročník 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL 4.ročník 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Hádanková ABECEDA 4.ročník 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mičianiková Vlastiveda-Moja obec, mesto 5.ročník 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Slovenský jazyk literatúra-Čítanie 3.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová Matematika - Geometria-bod a označovanie bodov 3.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Matematika-Číslo 5 1.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Anna Kysucká Slovenský jazyk literatúra-Hláska a písmeno T t 1.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Matematika-Sčitovanie v druhej desiatke II 5.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná Slovenský jazyk literatúra-Nácvik čitania, čitanie s porozumenim hlaska-pismeno-Rr 6.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Slovenský jazyka a literatúra-Čítame hlásku r, R 2.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Veronika Arganová Vecné učenie-Jar-V záhrade,ovocie,zelenina 2.ročník 04.05.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Slabiky PO,PA - 2.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena Ch - 5.ročník 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika-prípravný, 1. roč. 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti- Spoluhlásky - 6. roč. C-variant 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Biológia-Ochrana životného prostredia - 9.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Fyzika-Netradičné zdroje energie - 9.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Matematika-Delenie v obore do 40 - 5. ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Matematika-Numerácia v obore do 100 000 - 9. ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Matematika-Počítame po jednom do 5 - 3.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie-Domáce zvieratá - 3.ročník 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Farby, tvary, počty 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Vpravo, vľavo 26.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Mimi & Líza 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-Etická výchova-Otvorená komunikácia 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Slová s F 25.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena P 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika - numerácia v obore do 10 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Slovenský jazyk - slovesá 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Ďalšie kvety-Tulipán, narcis 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Rastliny v prírode-Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Ďalšie kvety-Tulipán, narcis 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Rastliny v prírode-Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker 25.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika-Geometrické tvary 1.- 2.ročník 20.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti-Ovocné samohlásky 6.ročník- C variant 20.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Slovenský jazyk a lteratúra - Samohlásky - 1.ročník 20.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vlastiveda-Pamätihodnosti v meste, obci- 5.roč. 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vecné učenie-Starostlivosť o zdravie- 1. roč. 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie – Protiklady - 3.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie-Dni v týždni - 3.ročník 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Hudobná výchova-Veselo je na lúke 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Krieda, chodník, čerstvý vzduch 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Vzdelávacia oblasť výchovy - pracovné listy pre ŠKD 19.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pečenie medovníkov 18.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Opakovanie - 3.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Pravidlá správania sa v obchode - 3.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Opakovanie - 3.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Pravidlá správania sa v obchode - 3.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vodenie písmena Z - 3.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vlastiveda-Jedlé a jedovaté huby, stavba tela h úb - 6.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností - Emócie 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vecné učenie - Dni v týždni 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika - 6. ročník, C-variant 14.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie komunikačnej schopností 1.ročník 14.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Najzaujímavejšie fakty... 13.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Dejepis-Život a dielo Ľudovíta Štúra-7.roč 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozprávkové hádanky 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozvoj komunikácie, motivácia spoločenskou hrou 3 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie-Dopravné prostriedky-1.roč 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie-Ovocie-1. roč 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Biológia-Ovocné kry a byliny 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Slovenský jazyk-Vlastné podstatné mená 5.roč 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Vlastiveda-Kultúrne a športové zariadenia v obci 5.roč 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Vecné učenie-Škola a život v škole 1.roč 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Vznik Zeme 11.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Vecné učenie-Voľne žijúce zvieratá - 3.roč 11.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová SJL-Vyvodenie písmena F - 5.roč 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Matematika - dvojciferné čísla 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová Vecné učenie - ročné obdobia 11.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Pojem peniaze-rozoznávanie mincí 1 euro, 2 eurá, poznávanie bankovky 5 eur 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-Vecné učenie-Obchod-Poznávanie a pomenovanie tovaru 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Pojem peniaze-rozoznávanie mincí 1 euro, 2 eurá, poznávanie bankovky 5 eur 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Vecné učenie-Obchod-Poznávanie a pomenovanie tovaru 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Matematika-prípravný 1.roč 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová Rozvíjanie grafomotorických zručností-1.roč. 07.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Deň matiek 06.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozlišovacie znamienka 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Rozvoj komunikácie, motivácia spoločenskou hrou 2 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Slovenský jazyk a literatúra-Opakovanie písmne A,E,I,O,U-3.roč 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Vecné učenie-Zelenina-1.roč 05.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Biológia-Znečisťovanie životného prostredia 9.roč 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Fyzika-TOPENIE A TUHNUTIE 7.roč 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Papierové srdce ku dňu Matiek 04.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Slovenský jazyk literatúra-Vyvodenie písmena dž - 5.roč 01.05.2020
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová Matematika-Vyvodenie čísla 4 - 3.roč 01.05.2020

 

Elokované pracovisko ŠZŠ Dukelských hrdinov č.2 Praktická trieda
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika-Jednotky hmotnosti 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika-Sčitovanie dvojciferných čísel 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Rozvoj komunikačných schopností 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Slovenský jazyk literatúra-Čítanie s porozumením 28.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika-Opakovanie 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Slovenský jazyk literatúra-Zábavné opakovanie 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Slovenský jazyk a literatúra-Rozprávanie podľa obrázkov 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Zdravotná výchova-Prvá pomoc 22.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika- Geometria Opakovanie - 1. ročík 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika-Určovanie času - 1.ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika-Opakovanie - 1. ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-SJL-Opakovanie - 1. ročník 15.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika-Slovné úlohy-1. ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Zdravotná výchova-Zdravie a choroba-1. ročník 12.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Matematika-Odčítanie s prechodom cez základ 10 - 1.ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Matematika - 1. ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Pracovné listy-Slovenský jazyk - 1. ročník 04.05.2020
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová Slovenský jazyk literatúra-Čítanie s porozumením - 1.ročník 04.05.2020