top

„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“