top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

facebook

zvcesta

zvcesta
vub

 

 

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 10.08.2020

29.06.2020 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. z2020
Prvý deň v škole.
1.jún 2020, Deň detí, sa stáva dňom opätovného spustenia prevádzky školy. Rodičia doprevádzajú svoje detí a podpisujú predpísané tlačivá. Žiaci sa zvítajú so svojimi vyučujúcimi aj spolužiakmi. Radosť z prítomnosti v škole, po dlhšej prestávke, je na oboch stranách. Škola má pripravený program vzdelávania, vo veselej forme, bez klasifikácie a hodnotenia.
Vážení rodičia, ďakujeme Vám, že ste počas mimoriadnej situácie boli s nami v telefonickom a mailovom kontakte, že ste podmienky na prijatie akceptovali a svoje deti s dôverou zverili našim pedagógom na opätovné vzdelávanie.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

1_jun_2020
19.05.2020

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia
Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 –5“)od 1.6.2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 –5 otvoria a v akom režime. Vzhľadom na danú skutočnosť Vás žiadame, aby ste obratom informovali triednych učiteľov Vašich detí, či máte záujem o vzdelávanie v škole v danom termíne. Rodič, ktorý bude požadovať vzdelávanie v škole bude musieť pre svoje dieťa zabezpečiť dve rúška a gumené rukavice na každý vyučovací deň, hygienický balíček( mydlo - najlepšie tekuté dezinfekčné, papierové utierky), doplatok za stravu zaplatiť vopred. V deň nástupu žiaka do školy zákonný zástupca podpíše „Vyhlásenie“ ktoré je v prílohe.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia
Dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou prihovoril. Nové situácie v živote si vyžadujú aj nové postupy a prístupy. Vyučovanie v našej škole bolo na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým  koronavírusom COVID – 19,  prerušené od 16.marca 2020 až do odvolania. Naši pedagogickí zamestnanci si však svoje povinnosti plnia naďalej z domu a sú vám plne k dispozícii. Niektorí ste ich už aj kontaktovali. Pravidelne komunikujete a zabezpečujete úlohy pre svoje deti. Túto činnosť sme sa snažili rozšíriť a sprístupniť aj ostatným. Informácie a tiež úlohy pre vaše deti získate z týchto zdrojov:
 1. Internetová stránka školy: www.szslc.edu.sk
 2. Facebook: Dištančné vzdelávanie ŠZŠ Lučenec
 3. Úlohy si môžete vyzdvihnúť aj priamo v budove školy - Zvolenská cesta 39, vždy v stredu v čase: 10:00 do 12:00 hod.
 4. V spolupráci s mestom Lučenec Oddelením školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. budú úlohy distribuované pre žiakov z Rapovskej križovatky

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla call centra: 0961 699 555, 048/4306 555
Vážení rodičia
Daná situácia nás všetkých trápi a nenecháva nás ľahostajnými. Vaše deti, ktoré sa stali zároveň aj našimi, nám chýbajú. Sme si vedomí, že pre vás je to veľká záťaž a pre vaše deti veľké a ťažko vysvetliteľné sklamanie. Teraz je však o to viac potrebná vaša spolupráca so školou, so svojimi vyučujúcimi. Zovšadiaľ sa na nás valí nové heslo „ Spolu to dokážeme !“.
Verím, že naše ponuky vás všetkých oslovia a využijete v prospech svojich detí. O nových skutočnostiach a možnostiach vás budeme včas informovať.
Ďakujeme vám za spoluprácu.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

Vážení rodičia, súčasná situácia si vyžaduje vo veľkej miere dištančné vzdelávanie žiakov a spoluprácu rodičov. Žiakom sa budú úlohy priebežne zadávať vyučujúcimi prostredníctvom našej internetovej stránky a novozriadenej stránky na Facebooku.

Riaditeľ školy na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.
O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

28. marca
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
den ucitelov
10.03.2020 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. z2020
21.2. 2020 sa konal karneval na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená spoločenská miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať. Karneval začala pani učiteľka Skýpalová, ktorá pre nás pripravila rôzne zaujímavé súťaže. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba, na ktorú sme si všetci spoločne zatancovali. Všetci sme prežili jedno čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky. karneval
Dňa 21.2.2020 sa v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil každoročný karneval. Ako to na karnevale býva, masky sa nám najskôr predviedli a predstavili, a napokon sa odfotili. Súťaží bolo neúrekom, jedna z nich bola aj hodnotenie masiek, ktorej podmienkou bolo, zotrvať v maskách počas celého karnevalu. Porota nakoniec rozhodla nasledovne:
 1. miesto-KRÁĽ ARTUŠ – Ján Porteleki 6.A
 2. miesto-DEDKO – Krištof Mikulášek 7.ročník,
 3. miesto– CIGÁNKA – Kasandra Demeová 8.ročník,
  UPÍR – Adrián Stojka 6.B
V rámci kolektívnych masiek sa umiestnili nasledovné masky:
 1. miesto-SCOOBY DOO – žiaci 9.B,
  SPONGE BOB – žiačky 6.A,
  DEDKO A BABKA – žiaci 8.ročníka
 2. EMÁČKY – žiačky 7.ročníka
Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mgr.Šoltésová

gdgd
Dňa 30.1.2020 sme sa mohli vyšantiť v snehu. Pani Zima, túto sezónu, tak skúpa na sneh, nám dopriala aspoň tento deň. Fakt, to bol len jeden deň, lebo naše snehuliaky, naša stonožka a všetky výtvory, ktoré sme zo snehu vytvorili, sa na druhý deň zmenili na hŕby snehu. No predsa vďaka, aj za tento sneh! sneh
Dňa 28.1. 2020 sa naši žiaci stretli v telocvični, kde si v prítomnosti pani Renaty Oláhovej z Únie nevidiacich a slabozrakých  pripomenuli Medzinárodný deň Braillovho  písma. Táto pani nás oboznámila so životom L. Brailla, s písmom, ktoré pre nevidiacich vytvoril. Dozvedeli sme sa aj to, aké špeciálne pomôcky pre nevidiacich existujú. Naši žiaci si mohli vyskúšať chôdzu so zakrytými očami. Brail
Každý školský rok pravidelne Novohradská knižnica pripravuje pre nás tvorivé dielne. Zakaždým nás prekvapia tety knihovníčky niečím zaujímavým. Pripravujú tematické aktivity, vždy niečo vyrábame alebo maľujeme. Ale skôr ako sa pustíme do práce, teta knihovníčka nám vždy prečíta nejaký zaujímavý príbeh. dielne
V januári nám pani učiteľka Arganová v budove na Erenburvoje ulici, vyhlásila súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Každá trieda sa snažila urobiť čo najkrajšiu tú svoju. Potom sme búdky zavesili vonku, nasypali do nich vtáčí zob, aby mali čo vtáčiky zobkať. vtak
Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
- počas mesiaca október 2019 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vyplniť vnútro nakreslenej červenej stužky rôznym materiálom červenej farby
- 17.októbra 2019 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj tried vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky“
- 23.októbra 2019 sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek
- 25.októbra prebehli besedy s pracovníkmi CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“
- 12.novembra 2019 bol premietnutý film s názvom „Drogová závislosť – Droga na 1.mieste“
- v novembri sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV a v týždni od 25.novembra do 1.decembra 2019 sa nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS
- 25.novembra 2019 sme sa zapojili na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS do súťaže „Živá“ Červená stužka
Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová
vianoce
Dňa 18.12.2019 aj na Zvolenskej ceste sa konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň. vianoce
Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku 17.decembra 2019. V budove na Erenburgovej ulici sme pripravili pre spolužiakov pekný kultúrny program. Na úvod Vianočnej besiedky prítomných privítala pani učiteľka Skýpalová. Počas vystúpení sme mohli vidieť vystúpenie žiakov našej školy. I. stupeň spríjemnil program piesňami a tancami. II. stupeň zastupovali žiaci 5. ročníka scénkou Vianočná vločka. Na záver sa pani učiteľka Skýpalová poďakovala za príjemné predpoludnie a popriala všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020. Úplnú bodku za programom spravili všetci žiaci spoločnou piesňou od Dominiky Mirgovej s názvom Šťastné a veselé. vianoce
13. december 2019 bol deň svätej Lucie. A v našej budove na Erenburgovej ulici sa niesol ako „Deň predvianočných tradícií“. Pani učiteľka Fajčíková so svojimi žiakmi nám stvárnila „Luciu“, ktorá prináša svetlo a vymetá všetko zlé. Ďalšie predvianočné tradície nám priblížila formou prezentácie. A na koniec sme si urobili akoby „Štedrý večer“, jedli sme oblátky s medom a cesnakom a jabĺčka. tradicie
6. decembra 2019 sme boli všetci v očakávaní Mikuláša na elokované pracovisko Erenburgova ulica. Od rána bolo napätie medzi žiakmi, či príde s Mikulášom aj čert. A veru prišiel. Až naháňal hrôzu, taký bol strašný. Báli sme sa ho, ale Mikuláš mu nedovolil, aby nám robil zle. Mikuláš bol dobrý, usmiaty a kôš mal plný darčekov, ktoré nám rozdával. mikulas
Dňa 6.12.2019 na elokované pracovisko Dukelských hrdinov zavítal Mikuláš, kde ho už očakávali žiaci, ktorí si pripravili za doprovodu učiteľov  pestrí program plný tancov, pesničiek, divadelného predstavenia a recitácií. Program sa páčil aj rodičom a za pekné vystúpenie Mikuláš žiakom dal darčeky.   mikulas
Dňa 29.11.2019  pre nás pani učiteľka Mičianiková pripravila veľmi zaujímavú akciu na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. Formou prezentácie nám priblížila postupne všetky práva detí a ukázala nám skutočnú realitu, ako veľmi sa porušujú práva dieťaťa. Potom sme si ich pripomenuli ešte rôznymi aktivitami. Nakoniec naši piataci vytvorili pekný prehľadný projekt „Kódex detských práv“ prava
2019

Koncom októbra nám pani učiteľka Marcela Spurná pripravila súťažnú výstavku „O ježkovi Jožkovi“. Z každej triedy sa dostali nejaké práce na súťažnú nástenku. Pozrite sa ako sme sa snažili...

jezko
Každoročne nám pani učiteľka Fajčíková naplánuje akciu o prvej pomoci. Túto akciu 25.10.2019 pripravila pre nových žiakov, ktorí sú v prvom ročníku. Pre nás starších je to akési opakovanie. No vždy nás to baví, lebo zakaždým to prezentuje inak a zaujímavo. prva
Dňa 18.10.2019 žiaci 2. stupňa navštívili v Lučenskej synagóge unikátnu výstavu sôch svetoznámej čínskej pamiatky s názvom Terakotová armáda. Predstavuje verné repliky terakotových bojovníkov cisára Čchin, prvého zjednotiteľa Číny. Pôvodnú Čínsku terakotovú armádu objavili v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Terakotová (terakota je druh keramiky, pálená pórovitá hlina) armáda je súčasťou veľkého komplexu hrobky cisára. Jej objav je jedným z najvýznamnejších archeologických počinov v 20. storočí. tera
V rámci Kampane Červené stužky na tému Športom pre Červené stužky sa dňa 17.10.2019 v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil turnaj vo vybíjanej. Hrala každá trieda po 5 hráčov a 1 kapitán na 15 minút. Žiaci sa zo všetkých síl usilovali nejakým spôsobom vybiť súpera, niekedy bola táto cesta dosť ťažká, ale napokon sa ukázali tí lepší a šikovnejší. Každá trieda dostala diplom za účasť v turnaji a sladkú odmenu.

Zodpovedná : Mgr. Erika Šoltésová

01
Dňa 11.10.2019 sa uskutočnila teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie a didaktické hry a cvičenia v prírode. Následne 16.10.2019 sa cvičenia realizovali na jednotlivých stanovištiach v mestskom parku v Lučenci pod vedením pani učiteľky R. Arvaiovej. co
Dňa 9.10.2019 si žiaci v budove na Zvolenskej ceste pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. V dokumente „Cesta mlieka“ sa oboznámili s výrobou a spracovaním mlieka a mliečnych produktov. V prezentácii sme sa zamerali na rôzne druhy mlieka, ako aj spôsoby získavania rôznych náhrad mlieka.
Počas dňa sme zrealizovali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Okrem súťaže v ochutnávke mlieka a mliečnych výrobkov sme uskutočnili herné činnosti, osemsmerovky, ako i triedenie rôznych obalov z mliečnych výrobkov do správnych nádob. V závere sa každý žiak zúčastnil ankety a vyjadril svoj názor, či má / nemá rád mlieko. Z ankety vyplynulo, že žiaci nevynechajú mlieko a mliečne produkty zo svojho jedálneho lístka. Všetci žiaci si pochutnali na tvarohových a bryndzových jednohubkách.

Ocenené boli 3 triedy, ktoré získali diplomy a 2 najlepší „ochutnávači“.

 1. miesto-I.Z 6.roč.6.A
 2. miesto-III.Z 7.roč.
 3. miesto– II.Z 6.roč.6.B
„ochutnávači“ Sebastián Berky -9.roč.9.B a Viktor Balog 7.roč.

Mgr. Mária Mariničová

gdgd
Dňa 02.10.2019 škola oslávila 70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy.
Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 2396/39 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vtedajšej ČSR.
Dňom 10. septembrom 1949 sa začala písať bohatá história našej školy, ktorú ....čítaj tu
70výročie
70výročie
01.10.2019 pridané letné číslo časopisu Školáčik. j2019

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive, sme dňa 24.09.2019 organizovali futbalový turnaj tried na Zvolenskej ceste.

Turnaja sa zúčastnili tímy:
ŠAŠOVCI
HRAŠKOVCI
DÁŽĎOVKY
CLUB VÍŤAZSTVA
PUMY
DELFÍNY
KING

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto CLUB VÍŤAZSTVA
 2. miesto HRAŠKOVCI
 3. miesto PUMY

Mgr. Árvaiová Radana

gdgd

Pani učiteľka Martina Čižmárová pripravila 27.9.2019  v budove na Erenburgovej ulici akciu, ktorú nazvala “Moja obľúbená kniha“. Prečítala nám úryvok z rozprávky a my sme hádali jej názov, a tak to opakovala s niekoľkými rozprávkami. Potom sme mali aktivity na prečítané rozprávky. Nakoniec sme dej rozprávky zostavovali  pomocou obrázkov.

kniha
02.09.2019 Školský rok 2019/2020
28.06.2019 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. j2019
Dňa 26.6.2019 zabsolvovali žiaci IV.D triedy s triednou učiteľkou a asistentkou výlet spojený s turistickou vychádzkou do obce Halič. Najprv si pozreli Haličský zámok a potom sa pešou chôdzou dostali až do zámockého parku k rybníčku. 01na
Dňa 25.6.2019 (utorok) sa žiaci 8.A triedy v sprievode triednej učiteľky Bernátovej zúčastnili výletu do Banskej Bystrice. Navštívili jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorý nám pripomína obdobie 2.svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Po prehliadke stálej expozície si žiaci prezreli aj historické centrum mesta, kde navštívili dom Benického. výlet
Dňa 24.06.2019 žiaci III. Z a VI.Z sa zúčastnili výletu do Zvolena. Objavovali krásy Borovej hory a Zvolenského zámku. výlet_zvolen
Dňa 17.a 18.júna 2019 žiaci z budovy na Zvolenskej ceste vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvárame krásne mandaly a obrázky. Každá trieda si vymyslela nejaký námet a začalo sa pracovať. mandala

Dňa 13.6.2019 sa v telocvični na Zvolenskej ceste hľadali talenty našej školy. Do súťaže sa prihlásilo veľa súťažiacich. Žiaci predviedli svoje talenty v speve, rapovaní, tancovaní, kreslení, športovaní, ale aj recitácii a hovorenom slove. O najlepších a najväčších talentoch rozhodovala porota zložená z učiteliek- pani učiteľka Kušniarová a Bernátová, a zo žiačok- Nikolka Pušková a Zlatka Lorková.
Nakoniec sa v súťažiaci rozdelili do troch kategórii, v ktorých sa naše talenty umiestnili nasledovne:

Výtvarná kategória:

 1. Sebastián Berky
 2. Marko Bahleda, Radko Kováčik
 3. Paľko Berky

Tanečná a športová kategória:

 1. Róbert Albert, Vojtech Balaž
 2. Tanečné trio
 3. Cigánsky tanec

Recitácia a spev:

 1. Karin Demeová
 2. 2Erik Abrahám, Lea Stojková
 3. Jerguš Oláh

Pochváliť však chceme všetkých ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, patrí im veľký obdiv za ich odvahu a rozvíjajúce sa talenty.

PaedDr. Bernátová Jana

talent

Dňa 12.06.2018 sa uskutočnil florbalový turnaj tried Špeciálnej základnej školy na Zvolenskej ceste v Lučenci . Turnaja sa zúčastnili družstvá:
Sekerovci 8.ročník
Mustangovci 8. ročník
Babinovci 9. ročník
Dlhoprstí banditi 6. ročník
Kobry 6. 7. ročník

Družstvá odohrali po 2 zápasy na konci, ktorých sme zrátali góly.

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto Babinovci
 2. miesto Sekerovci
 3. miesto Mustangovci, Dlhoprstí banditi, Kobry

Mgr. Árvaiová Radana

gdgd

11.06.2019 do Lučenca dorazil z Banskej Štiavnice Legiovlak, ktorý je na svojej púti po Slovensku. Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu (vojenský oddiel prepravovaný železnicou), s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále, žiaci za doprovodu učiteľov mohli do vlaku nahliadnuť a vypočuť si históriu Legiovlaku.

legiovlak
07.06.2019 tablo končiacich žiakov na elokovanom pracovisku Dukelských hrdinov. tablo
1.jún sa nám vždy spája s medzinárodným dňom detí a inak to nebolo ani u nás na škole. Ten náš bol plný rôznych športových hier a aktivít, kde na záver žiaci vytvorili pekné mandaly z vrchnákov PET fliaš. den d

17.05.2019
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Aj tento deň si žiaci na elokovanom pracovisku Dukelských hrdinov za pomoci učiteľov pripravili program pre svoje mamičky.

021
16.05.2019 Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila aj tento školský rok súťaž „Veľkonočné vajíčko“,do ktorej sa zapojilo 12 škôl. Práce i techniky, ktorými boli zhotovené, boli zaujímavé a originálne. Školská porota vybrala z každej kategórie niekoľko výnimočných prác:
I. kategória :
 1. miesto S. P. (ŠZŠ Rimavská Sobota)
 2. miesto M. Š. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
 3. miesto J. S. (ZŠ Tisovec- špec.tr.)
 4. Pochvalný list – V. R. (ŠZŠ Hnúšťa)
  - K. K. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
II. kategória :
 1. miesto M. O. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
 2. miesto N. A. (ŠZŠ Revúca)
  - J. O. (ZŠ L. Novomeského Lučenec - špec.tr.)
 3. miesto J. K. (ŠZŠ Krupina)
 4. Pochvalný list – M. B. (ZŠ Tisovec- špec.tr.)
  - M. P. (ŠZŠ Hnúšťa)
II. kategória :
 1. miesto A. S. (ŠZŠ Lučenec)
 2. miesto A. B. (ŠZŠ Rimavská Seč)
 3. miesto V. C. (ŠZŠ Klenovec)
 4. Pochvalný list – B. Š. (ŠZŠ Veľký Krtíš)

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným aspoň ďakujeme za práce a ich snahu (ŠZŠ Detva, ZŠ Lovinobaňa) a prajeme veľa šťastia nabudúce

gdgd

Súťaž mladých zdravotníkov
„ Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“ (Viliam Dobiáš)

Aj tento rok sme sa zúčastnili so skupinkou mladých zdravotníkov na súťaži organizovanou Červeným krížom. Súťaž sa konala 10. mája 2019 v športovej hale v Lučenci.
Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali. Bolo v nej niekoľko disciplín, ktoré sme museli zvládnuť. Teoretická časť, kde sme zodpovedali na otázky aj o histórii Červeného kríža. Druhou disciplínou bola kardiopulmonálna resuscitácia teda poskytnutie prvej pomoci pri oživovaní (masáži srdca a dýchaní z úst do úst).  Tu si každý z nášho 5-členného družstva mohol vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na figuríne. No a v tretej disciplíne boli praktické úlohy.  Ošetrenie pneumotoraxu a krvácanie rany na hlave s následným upadnutím do bezvedomia.
Prípravu na súťaž sme brali vážne, hlavne kvôli tomu, že nikdy nevieme kedy môžeme tieto vedomosti využiť a tak niekomu zachrániť život. Tento rok bolo v našej kategórii až 27 družstiev. Vďaka poctivej príprave a silnej motivácii naši mladí zdravotníci obsadili krásne 10. miesto. V silnej konkurencii samých základných škôl sme sa tento rok vôbec nestratili. A na prekvapenie sme za sebou nechali väčšinu základných škôl.
Ďakujem veľmi pekne všetkým členom nášho tímu, ktorí sa na súťaž boli ochotní pripravovať aj mimo vyučovania v čase ich osobného voľna. Členmi nášho tímu boli Róbert Albert (kapitán), Marko Bahleda, Nikola Pušková, Zlatica Lorková a Nikolas Oláh.


Zodp. Vedúci Nina Polomská

ck
10.05.2019 žiaci ŠZŠ na elokovanom pracovisku Erenburgovej ulici za pomoci učiteľov si ku Dňu matiek pripravili program plný básní piesni a tanca, kde na záver prekvapili svoje mamičky darčekom. 211
Dňa 26.4.2019 pani učiteľka Fajčíková pre nás pripravila akciu „Pamiatky UNESCO“. Najskôr nás oboznámila o pamiatkach formou prezentácie a kvízom sme si zopakovali zapamätané. Potom sme vyšli na dvor a kriedami na asfalt sme kreslili stavby a budovy, ktoré nám utkveli v pamäti. Tomáš Mravec
12.04.2019
Žiak našej školy Tomáš Mravec, ktorý sa t.č. vzdeláva v 7.ročníku v triede pre žiakov s autizmom, sa venuje para- taekwondu. Je známy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Zúčastnil sa mnohých súťaží ako cvičenec TKD klubu Hnúšťa. Doteraz jeho najväčším úspechom bola v tomto roku bronzová medaila z Majstrovstiev Sveta Para Taekwondo WT – G-10 v tureckom meste Antálya v disciplíne Poomsae – kategória P20 junior. Ďalej získal zlatú medailu na majstrovstvách Francúzska v disciplíne Poomsae a Para-Poomsae pod názvom French Open Poomsae G1 2019 vo Francúzskom meste Lille.
Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov.
Tomáš Mravec
Dňa 9.apríla pred Veľkou nocou sme sa v knižnici na tvorivých dielňach dozvedeli opäť nový príbeh. V pracovnej časti sme sa venovali vytváraniu ozdôb na tému „Jar a Veľká noc“. Používali sme kartón, jutu, plsť a rôzne ozdoby, ktoré sme strihali, vyfarbovali a lepili. Vytvorili sme pekné kuriatka. 2016
Dňa 28.3. privítali pani učiteľky a žiaci z elokovaného pracoviska na ulici Dukelských hrdinov študentky z PaSA v Lučenci. Pripravili si pre nich bábkové divadlo s maňuškami. Zahrali žiakom rozprávky " O Červenej Čiapočke " a "O troch prasiatkach". Potom sa s našimi žiakmi zahrali i pohybové hry. Ďakujeme v mene našich žiakov za pekný zážitok. 2016
Dňa 28.3.2019 sa konalo Hlasné čítanie žiakov na detskom oddelení v Mestskej knižnici v Lučenci. Žiaci IV. D triedy každoročne navštevujú knižnicu, aby tam prezentovali svoje čitateľské zručnosti. Z vybraných kníh každý žiak prečítal nahlas úryvok a porozprával obsah čítaného textu. hlasne_citanie
hlasne_citanie
22.marec „Zdravá výživa a voda“ bola akcia v budove na Erenburgovej ulici. Pani učiteľka Ďurišová pripravila po zaujímavej prezentácii a kvíze, ďalšie aktivity o zdravej výžive a vode. Z nadšením a ochotou sme riešili zadané úlohy. 01
19. marca sme boli pri príležitosti Marec – mesiac knihy v Novohradskej knižnici, kde nám študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci zahrali rozprávku od Pavla Dobšinského Ako išlo vajce na vandrovku. Rozprávka v podaní študentov sa nám veľmi páčila. Na konci príbehu nás aj vyskúšali, dávali nám otázky a my sme mali odpovedať, pri správnej odpovedi sme boli odmenení sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na novú rozprávku. 01
15.marca sa na budove Dukelských hrdinov konal karneval. Aj tentoraz sa všetci zišli vo vyzdobenej telocvični, kde sa konala zábava. Naše masky sa predstavili, a po predstavení každej triedy sa začala zábava, kde si všetci zatancovali s FíhouTralalou. Masky si tiež mohli pochutnať na pripravenom občerstvení. Potom si každý žiak vyskúšal ako vyzerá v preoblečení za šaša. Na záver bola každá maska odmenená sladkosťou a nejakou drobnosťou. 01
27.02.2019 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. z2018
14. februára 2019 na svätého Valentína v budove na Erenburgovej ulici, pani učiteľka Skýpalová, pre nás pripravila zaujímavú akciu. Najskôr nás formou prezentácie oboznámila so životom svätého Valentína, potom postupne každá trieda prezentovala svoje srdiečka. Nakoniec sme mali aktivitu, kde každá trieda, sme skladali s hlások slovo a priliepali na srdiečko. Takto sme si vytvorili strom plný LÁSKY. z2018
Prišiel deň, 6. február a opäť sme boli pozvaní do knižnice niečo tvoriť. Teraz to boli masky, lebo sú Fašiangy, obdobie zábav a karnevalov. Mali sme na výber rôzne typy, a tak sme si vybrali ktorú sme chceli. Vymaľovali sme si ju a dotvorili podľa vlastnej fantázie. Pozrite sa, ako nám pristanú. 04
Už sa stalo tradíciou, že na elokované pracovisko na Dukelských hrdinov k nám chodí na pozvanie p. asistentky Hoľkovej pani Marika Žilíková. Tentoraz nás navštívila vo februári a so žiakmi vyrábali kytičky z farebného papiera, ktoré sa nalepili na veľké papierové srdce a zdobí našu chodbu. 04
V mesiaci január sme sa venovali hrám so snehom. Každá trieda zo Zvolenskej cesty vytvorila jeden spoločný výtvor. Trieda IV.Z tvorila v súťaži porotu, ktorá rozhodla takto:
 1. miesto - Trollovia
 2. miesto - Olaf
 3. miesto - Tučniak
 4. miesto – Balón
 5. miesto – Perníček
 6. miesto – Korčuľa
04
28.január Tohoročná zima v našom kraji nebola až taká bohatá na sneh, ako v severných častiach Slovenska. My na Erenburgovej ulici, sme si aj tak nenechali ujsť radovánky v snehu. Pozrite niečo sa nám predsa podarilo vytvoriť. 04
V rámci tvorivých dielní navštevujeme našu Novohradskú knižnicu v Lučenci. Dňa 23. januára sme boli v knižnici, kde sme v rámci „Tvorivých dielní“ vyrábali – šili a lepili „Smajlíkov“. Pracovníčky v knižnici vždy pripravia pre nás niečo zaujímavé. Vždy nám prečítajú zaujímavý príbeh, a potom niečo vyrábame. Bolo to veľmi zaujímavé a pozrite celkom sa nám vydarili. 04
20.12.2018
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY pomerne úspešne. Získavame rôzne ocenenia, niekedy iba diplom za účasť. Tento rok zapojenie do kampane bolo jednou z úloh Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019. Uskutočnili sme niekoľko aktivít v rámci kampane: turnaj vo vybíjanej, výtvarná súťaž – Logo pre Červené stužky, beseda s príslušníkom PZ na tému Obchodovanie s ľuďmi, „živá“ Červená stužka, tvorba a nosenie červených stužiek a v neposlednom rade aj vyhodnocovacia správa z aktivít. Za účasť v kampani sme dostali diplom a za vyhodnocovaciu správu sme boli ocenení. Ďakujeme.

Mgr.Erika Šoltésová

diplom
Každoročne 13. decembra na svätú Luciu si pripomíname predvianočné zvyky, alebo iné aktivity, ktoré súvisia s Vianocami. Tento rok sme mali tému „Adventný veniec“. Boli to práve naši štvrtáci spolu so svojou triednou učiteľkou Fajčíkovou, ktorí pripravovali už od rána pre ostatné triedy program. Najskôr prišli všetci spolu do každej triedy, čim podľa zvyku na Luciu vymetali z tried všetko zlé. Vnášali do tried Pokoj, Vieru, Lásku, Nádej a zároveň nás pozývali do svojej triedy na program, ktorí pre nás pripravili. Nakoniec každý dostal oblátku med a cesnak, ako symbol bohatstva, lásky a zdravia a k tomu jabĺčko pre šťastie. vianoce
10.12.2018 Okresný úrad Lučenec odbor Krízového riadenia každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy a získali nasledovné umiestnenia.
Umiestnenie:
 1. miesto Jerguš Oláh
 2. miesto Timea Oláhová
 3. miesto Lea Stojková

Práca Jerguša Oláha Bude bojovať o umiestnenie v krajskom kole tejto súťaže.

gdgd
V sobotu 08.12.2018 sa v priestoroch Mestskej tržnice v Lučenci konal vianočný trh šikovných rúk. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Reprezentovali nás rôzne dekoračné výrobky žiakov z elokovaného pracoviska na ulici Dukelských hrdinov. Ďakujeme všetkým , ktorí nás prišli podporiť. vianoce
V lučenskom hoteli Clavis sa 23. 11. 2018 zišli viacnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi z okresu Lučenec a Poltár. Domov odchádzali s plaketami doktora Janského a Kuzmického. Bez povšimnutia nezostala ani dobrovoľná služba. A práve za dobrovoľnú službu, obetavosť a humanitu si odniesla plaketu aj učiteľka z našej školy PaedDr. Nina Polomská. Slovenský Červený kríž jej vyznamenanie odovzdával za niekoľkoročnú spoluprácu a pedagogické pôsobenie pri príprave žiakov na súťaž Mladých zdravotníkov. Naši žiaci sa pod jej vedením aj napriek tvrdej konkurencii družstiev zo základných škôl nemuseli za svoj výkon vôbec hanbiť. Svojimi vedomosťami a snahou sa takmer vyrovnali súperom. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. co
plaketa
Dňa 16.11.2018 Špeciálna základná škola získala diplom v VI.ročníku súťaže „Hovorme o jedle" co
V mesiacoch september až november sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brně. Tohtoročnou témou boli „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Cieľom tohto československého projektu bolo nadviazať kontakty medzi slovenskými a českými školami, a zároveň pozitívne vplývať na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov a to prostredníctvom budovania pozitívneho vzťahu ku knihám. Do škôl sa zapojilo spolu 1096 škôl (130 002 žiakov), z toho bolo 320 českých škôl a 776 slovenských škôl. My sme vytvorili spolu 120 záložiek ktoré sme si vymenili so Spojenou školou z Chminianskych Jakubovian.

PaedDr. Bernátová Jana

zalozky
Dňa 16.11.2018 sme si boli prevziať cenu za náš školský časopis „Školáčik“. Teraz je to cena Žilinského samosprávneho kraja. Rok 2018 je 20. ročníkom vyhlásenia celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS. Naša škola sa už po 8.krát zúčastnila tejto súťaže, z ktorej si každoročne odniesla nejakú cenu. Časopis je vydávaný ako občasník so zameraním na ročné obdobia. Obsahuje aktivity a akcie, ktorými sú naši žiaci motivovaní počas školského roka. Formou krátkych textov, obrázkov a fotografií oboznamujeme čitateľov s prácou našich učiteľov a žiakov.

Mgr. Jarmila Fajčíková

ssp
Každoročne sa naša škola zapája svojimi aktivitami do celoslovenskej kampane Červené stužky. Dňa 12.10.2018 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste v rámci projektu Športom pre Červené stužky turnaj vo vybíjanej, ktorý je súčasťou tejto kampane. Hralo po šesť hráčov zo siedmych tried. Žiaci boli oboznámení s pravidlami vybíjanej, dozeralo a hlavne dbalo sa na dodržiavaní týchto pravidiel. Mgr.Šoltésová

Mgr.Šoltésová

ssp
27.septembra 2018 sa žiaci 5. až 9.ročníka zúčastnili exkurzie v Hasičskej zbrojnici v Lučenci. Hasiči nás srdečne privítali a ukázali nám novú hasičskú techniku, predviedli nám ako postupujú pri vyhlásení poplachu, ukázali nám svoje pracovné oblečenie a výstroj. Žiakom dovolili nazrieť a vojsť do hasičského auta. hasici

Dňa 26.09.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov na Zvolenskej ceste, pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive.
Turnaju sa zúčastnili tímy: Pumy, King+Sekerovci, Simpsonovci, Dračie srdce a Orly+Nemo.


Umiestnenie:
 1. miesto King+ Sekerovci
 2. miesto Simpsonovci
 3. miesto Orly+Nemo

Najlepší brankár: Dušan Lorko, Paľo Berky
Najlepšia brankárka: Beatrix Oláhová, Lea Stojková, Zlatka Lorková

gdgd
18.09.2018 pridané letné číslo časopisu Školáčik. z2018
Ocenenie riaditeľa školy
Dňa 24. augusta 2018 prevzal riaditeľ školy Mgr. Jozef Porubovič z rúk Primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej ocenenie " Čestné uznanie za dlhoročnú prácu pedagóga, ktorý sa významným spôsobom podieľa na rozvoji školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov v meste Lučenec". Ocenenie mu bolo odovzdané v rámci Dní mesta Lučenec 2018.
hrad


strana 1.
ďalšia >