top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta
vub

 

 

strana 2.
späť <

29.06.2018 odovzdávania vysvedčení a ukončenie školského roku 2017-2018, vidíme sa v novom školskom roku v 3. septembra 2018.
25.026.2018 žiaci 5., 6. a 7. ročníka za doprovodu p. uč. Mgr.Eriki Šoltésovej a p. uč. Mgr.Martiny Gálikovej, sa vybrali na výlet vlakom do Fiľakova aby navštívili Fiľakovský hrad a pozreli si okolie hradu. hrad
22.06.2018 Rozlúčka s deviatakmi
Deväť rokov, ráno čo ráno smerovali kroky našich deviatakov do Špeciálnej Základnej školy v Lučenci, s ktorou sa teraz lúčia. Naši deviataci sa poslednýkrát postavili pekne upravení, niektorí veselí, iní so slzami v očiach pred svojich učiteľov, aby spolu na krátku chvíľu zaspomínali na roky strávené v tejto škole. Odovzdaním malej kytičky a gravírovaného srdiečka prejavili svoju vďaku učiteľom a zamestnancom našej školy za ich prácu, trpezlivosť, vľúdne slová a dobre mienené rady počas....čítaj ďalej
rozlucka
19.06.2018 sa žiaci zúčastnili Futbalového turnaja o putovný pohár pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorý organizovala Základná škola v Divíne, na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Divín. Turnaja sa zúčastnili : Rudolf Gašpar, Mário Gašpar, Róbert Albert, Patrik Albert, Marko Bahleda, Rado Kováčik, Adam Tamáš a Sebastián Deme. Žiaci sa umiestnili na 2. mieste. futbal
Dňa 11.a 12.júna 2018 žiaci z budovy na Zvolenskej ceste tiež vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvárame krásne mandaly a obrázky. Každá trieda si vymyslela nejaký námet a začalo sa pracovať. 77
12.06.2018 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. z2018
Dňa 01.06.2018 sa na pôde Špeciálnej základnej školy v Lučenci uskutočnil florbalový turnaj tried. Zúčastnil sa ho tím Tigre, Škorpióni, Smajlíky, Upíri, Včely, Gumkáči, Mustangy.
Umiestnenie:
 1. miesto Škorpióni
 2. miesto Upíri
 3. miesto Gumkáči
gdgd
30. mája 2018 pripadla na budovu (Erenburga č.10) akcia skladanie MANDALY. Každá trieda si vymyslela vlastný obrázok, ktorý si načrtla na školskom dvore a následne ho začala vykladať z použitých vrchnákov od pet fliaš. Z tejto činnosti vznikli naozaj krásne mandaly, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii. 01
25.mája 2017 sa konal Deň matiek na Zvolenskej ceste.Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť. Krásny deň matiek!  Ani my sme na tento sviatok nezabudli, pre naše mamy sme pripravili pekný program.
25
Žiak našej Špeciálnej základnej školy, Róbert Albert sa v nedeľu 6. mája zúčastnil ako reprezentant klubu Karate Klub Miyagi Lučenec ako aj reprezentant mesta Lučenec na súťaži Karate Happy Kids Cup 2018 v Budapešti. Na turnaji sa zúčastnilo viac ako 540 pretekárov z viacerých krajín. Robko získal 1.miesto v Kumite Kadeti, a 2.miesto v Kata.Jeho úspech je odzrkadlením jeho dlhodobej a náročnej prípravy.karate2 karate
Aj tento rok sme sa zúčastnili so skupinkou mladých zdravotníkov na súťaži organizovanou Červeným krížom. Súťaž sa konala 4. mája 2018 v športovej hale v Lučenci.
Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali. Bolo v nej niekoľko disciplín, ktoré sme museli zvládnuť. Teoretická časť, kde sme zodpovedali na otázky aj o histórii Červeného kríža. Druhou disciplínou bola kardiopulmonálna resuscitácia teda poskytnutie prvej pomoci pri oživovaní (masáži srdca a dýchaní z úst do úst). Tu si každý.....čítaj ďalej
022
Dňa 27.4.2018 sa konala na Zvolenskej ceste akcia z príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Cieľom tejto akcie bolo čítanie z detských kníh a následne výtvarné stvárnenie počutého a porozumeného textu. Najprv sa mali žiaci každej triedy dohodnúť na spoločne vybranej knižke, z ktorej si prečítali nejaký úryvok. Potom každý žiak sám výtvarne ľubovoľnou technikou stvárňoval vybraný text. Z vytvorených výtvarných prác sme si vyzdobili chodbu školy. Niektorým žiakom sa to tak zapáčilo, že nielen úryvok nakreslili, ale ho aj vymodelovali z plastelíny. mddk
20.04.2018
Už sa stáva tradíciou, že  žiaci a zamestnanci Špeciálnej základnej školy  so sídlom na Zvolenskej ceste 39 v Lučenci sa aktívne zapájajú do verejnoprospešnej akcie „ Skrášlime si prostredie“. Tento rok to bolo v dňoch 16. až 21. apríla . Najskôr sme svoju pozornosť zamerali na ulice susediace s našou školou. Vyzbierali sme papiere, nečistoty a odstránili neporiadok, ktorý bol počas zimy ukrytý pod snehom. Týmto sme sa snažili skrášliť a spríjemniť život obyvateľom mesta Lučenec. So žiakmi sme realizovali aj niekoľko aktivít zameraných na environmentálnu výchovu. Nakoniec sme našu pozornosť zamerali na našu školu. Žiaci pod vedením vyučujúcich upratali areál školy, nafarbili lavičky, pozametali pevné plochy. Presadili kvety , ktoré celoročne zdobia vnútorné priestory školy. Našou snahou bolo zmeniť a upraviť naše prostredie, urobiť ho krajším a lepším. Pani učiteľka Árvaiová, Bernátová, Polomská a tiež pán učiteľ Póni  zasvätili žiakov do výstavby a úpravy skalky. Zakúpili rastlinky, pripravili a zrealizovali samotný projekt. Využili sme aj rastliny poskytnuté mestom Lučenec. Našu snahu podporil aj pán Marian Svorad  z  firmy Svoma. Skalka bude slúžiť aj ako učebná pomôcka. Vytvoríme environmentálnu nástenku. Snahou je pokračovať v tejto činnosti vytvorením pocitového chodníka.
Riaditeľ školy ďakuje sponzorom, zamestnancom a žiakom školy.

Mgr. Jozef Porubovič

ssp
28. marca
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
den ucitelov
Dňa 16.marca 2018 k nám do budovy na Zvolenskej ceste zavítal pán záchranár Milan Kurčík z Červeného kríža. Porozprával nám o svojej náročnej, ale zato ušľachtilej práci a zároveň nám ukázal základy prvej pomoci, napr. pri zastávaní dýchania, krvácania z nosa, zlomenine ruky, nohy či pri dusení sa. Žiaci si mohli jednotlivé úkony aj vyskúšať. Naučili sa, ale aj zistili, že aj keď sú „malí“ môžu a dokážu človeku pomôcť. Ďakujeme pánovi Kurčíkovi, že zavítal medzi nás. pp
06.03.2018 pridané zimnné číslo časopisu Školáčik. z2018

Dňa 2.marca 2018 na našej škole v budove na Zvolenskej ceste prebehla súťaž v prednese poézie a prózy. Tento rok bolo síce súťažiacich o niečo menej ako minulý rok, ale porota v zložení Mgr. Erika Šoltésová, Mgr.Martina Gáliková a diváci – žiaci rozhodla nasledovne:

1.miesto – Sára Pušková 7.ročník
2.miesto – Karin Demeová 7.ročník 2.miesto – Lea Stojková 5.ročník
3.miesto – neudelené
Všetkým súťažiacim aj divákom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

01
Dňa 14.decembra prijali pozvanie na budovu Dukelských hrdinov dôchodcovia, bývalí zamestnanci našej školy. Mali sme pre nich pripravený zaujímavý program. Žiaci spievali, tancovali, recitovali a zahrali aj malé divadielko. md
Dňa 12.decembra nás navštívili žiačky zo školy PaSA Lučenec, ktoré nám predviedli krásny vianočný koncert. Naši žiaci si vypočuli zborový spev a stretli sa aj s nástrojmi ako flauta, gitara, či husle. vk
Naša škola bola ocenená pamätnou medailou udelenou dekankou PdF UK pri príležitosti 50.výročia založenia Inštitútu pre špeciálnu a  liečebnú pedagogiku za aktívnu spoluprácu .Medaila bola odovzdaná  29.11.2017 na Konferencii: Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50. ročnej reflexii. pm pm2
Tento rok sa koná už jedenásty ročník kampane Červené stužky, do ktorého sa naša škola každoročne zapája rôznymi aktivitami. Dňa 23.11.2017 sme uskutočnili aktivitu „Živá červená stužka“, kde sme vlastným telom zobrazili symbol kampane. red
diplom
24.10.2017 Seniori u nás v škole.
Dovoľte, aby sme za deti Špeciálnej ZŠ Lučenec napísali o krásnom stretnutí, ktoré sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka Mestskému úradu Lučenec a Dennému centru seniorov ul. Dr. Herza 24 Lučenec pri príležitosti mesiaca úcty k starším. ....celý článok
senior
20.10.2017 Športom pre Červené stužky
Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky. Jednou z aktivít tejto kampane je aktivita „Športom pre Červené stužky“, v rámci ktorej sa uskutočnil futbalový turnaj tried. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev – Chrabromil, Včely, Šmolkovia, Mustangy, Špecialisti, Pavúci,Simsonovci. Žiaci hrali s radosťou a s myšlienkou, že robia niečo dobré pre ľudí trpiacich na zákernú chorobu AIDS.
Umiestnenie:
 1. miesto Pavúci
 2. miesto Včely
 3. miesto Šmolkovia
gdgd
12.10.2017 pridané letné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
ŠZŠ Lučenec ako každý rok na jeseň zorganizovala 29.09.2016 teoretickú prípravu žiakov na účelové cvičenia, didaktické hry a cvičenia v prírode. Následne 02.10. 2016 žiaci získané vedomosti mohli zúročiť na stanovištiach v parku. Upevňovali si vedomosti a zručnosti v oblasti ochrany človeka a prírody o zameraním na tematické celky:
 • Riešenie mimoriadnych situácií
 • Výchova k bezpečnému správaniu sa na komunikáciách
 • Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci
 • Zvládnutie základných činností pri pobyte a pohybe v prírode
 • Zdravý životný štýl
 • Prvá pomoc
 • Miesto : III.Z
 • Miesto: IV.Z  a VII.E
 • Miesto: IV.E
co
25.9.2017 žiaci ŠZŠ sa zapojili do projektu Vytvor si farebný svet, ktorí sa konal v Novohradskom osvetovom stredisku, kde bola výstava fotografií a v Mestskej knižnici vystavili svoje výtvarné  práce. VFS
25.9.2017Arteterapia sa realizovala v tvorivých dielňach počas vyučovacieho procesu v škole, ale aj v dielni Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Žiaci si vyskúšali aj netradičné výtvarné techniky ako koláž z rôzneho materiálu, frotáž, maľovanie na sklo, práca s hlinou a iné. Výsledkom tohto projektu sú zaujímavé výtvarné práce, ktoré sme vystavili v mestskej knižnici. Výstava fotografii je nainštalovaná v priestoroch v NOS v Lučenci. Projekt "Vytvor si farebný svet." vsfs
4. september 2017 začiatok školského roka 2017/2018 
09.06.2017 Arteterapia v našej škole.
Špeciálna základná škola so sídlom Zvolenská cesta 39 v Lučenci uspela so svojím projektom v grantovom programe pre Nádej 2017. Nadácia VÚB poskytla  na realizáciu projektu sumu 1 500 eur. Tie budú použité na zakúpenie výtvarných pomôcok a materiálu. Predmetom projektu Vytvor si farebný svet je aplikovanie arteterapie v rámci vyučovacieho procesu. Tým prispeje k rozvoju osobnosti žiakov s autizmom, s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Arteterapia je veľkým relaxačným prostriedkom. Uvoľní stres u detí s poruchami reči, s problémami učenia ako i so zdravotnými ťažkosťami. Prostredníctvom projektu bude žiakom poskytnutá odborná terapia pod dohľadom terapeuta, založená na výtvarných technikách: kresbe, maľbe, grafike a modelovaniu. Detský výtvarný prejav umožní deťom rozvíjať osobnosť a podporí terapeutické procesy. Najvhodnejším prístupom k poznaniu osobnosti dieťaťa je detská kresba. Výtvarné aktivity budú prebiehať v mesiacoch máj až október 2017. Realizovať sa budú v  triedach, ale aj v dielni v Novohradskom osvetovom stredisku a tiež v mestskom parku v Lučenci. Výtvarné práce budú vystavené v škole, v knižnici aj na mestskom úrade.
vub
09.06.2017 Tohtoročný školský výlet si žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Lučenci (elokované triedy na ulici Dukelských hrdinov 2) vychutnali v Múzeu histórie v obci Divín. Deti s pani učiteľkami pricestovali do tejto dediny, kde sa nachádza prekrásny Zichiho renesančný kaštieľ. Žiaci obdivovali vynovené vnútorné priestory. Kaštieľ vo svojich expozíciách poukázal na dejiny obce, hradu, samotného kaštieľa, ako aj na prírodné krásy okolia Divín. Po prehliadke na nádvorí kaštieľa si príjemne oddýchli, počkali na autobusový spoj do mesta a cestu späť ich zaujala krása okolitej prírody a vodnej nádrže Ružiná. Žiaci, žiačky ako aj pani učiteľky si výlet naozaj užili a vrátili sa domov plní zážitkov. divin
09.06.2017 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.
Obsah:
 • Vianočná besiedka...str.4
 • ANJELSKÁ POŠTA...str.5
 • TVORIVÉ DIELNE...str.6
 • tvorím, tvoríš, tvoríme...str.7
 • Hry na snehu...str.8-9
 • VALENTÍNOMÁNIA...str.10
 • VALENTínovali aj na Dukelských...str.11
 • Karneval je tu, KARNEVAL...str.12-13
 • ČÍTANKOVO – rozvoj čitateľskej gramotnosti...str.14
 • Čítanie slabozrakých a nevidiacich, História detských časopisov...str.15
 • Z rozprávky do rozprávky...str.16
 • Rozvíjame fantáziu a zručnosť...str.17
 • Hygiena a voda,Deň vody...str.18
 • Červený nos pomáhal,Vyšívanie na kartón...str.19
 • Vyrábame na PRV...str.20
 • Prvá pomoc,Novohradská galéria...str.21
 • HĽADÁM POETA...str.22
 • AMOSIÁDA,Prednes poézie a prózy...str.23
 • Človeče, nehnevaj sa!,DEŇ NARCISOV...str.24
 • VEĽKÁ NOC A JARNÉ REÁLIE...str.25
 • Naši najstarší narodeninoví oslávenci v škole...str.26
 • Omaľovánka...str.27
 • ŠKOLOVINY...str.28
217
01.06.2017 Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, tak aj učitelia pripravili svojim žiakom deň plný rôznych zábavných aktivít a športových hier. mdd
12.05.2017 Špeciálna základná škola Lučenec, vyhlásila tento školský rok súťaž „Veľkonočné vajíčko“, do ktorej sa zapojilo 12 škôl. Práce boli zaujímavé a originálne. Školská porota vybrala z každej kategórie niekoľko výnimočných prác.....čítaj ďalej tu
28. apríla 2017 sa skupinka mladých zdravotníkov z našej školy zúčastnila na súťaži organizovanou Červeným krížom. Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali. Bolo v nej niekoľko disciplín, ktoré sme museli zvládnuť. Teoretická časť, kde sme zodpovedali na otázky aj o histórii Červeného kríža. Druhou disciplínou bola kardiopulmonálna resuscitácia. Tu si každý z nášho 5-členného družstva mohol vyskúšať poskytnutie prvej pomoci. No a v tretej disciplíne boli praktické úlohy. Ošetrenie zlomeného členka, rozbitého čela a následného bezvedomia. Prípravu na súťaž sme brali vážne, hlavne kvôli tmu, že nikdy nevieme kedy môžeme tieto vedomosti využiť a tak niekomu zachrániť život. Myslím si, že sme aj vďaka poctivej príprave a silnej motivácii obstáli tak, že sa nemusíme vôbec hanbiť. V silnej konkurencii samých základných škôl sme neskončili posledný. A na prekvapenie sme za sebou nechali aj pár základných škôl. Ďakujem veľmi pekne všetkým členom nášho tímu, ktorí sa na súťaž boli ochotní pripravovať aj mimo vyučovania v čase ich osobného voľna. Členmi nášho tímu boli Patrik Albert (kapitán), Róbert Albert, Jozef Buka, Bronislava Demeová, Klaudia Kováčiková a Radko Kováčik (náhradník). 022
06.03.2017 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
Dňa 24.februára sa konal karneval na elokovanom pracovisku Erenburgova č.10, kde učitelia so žiakmi si pripravili originálne masky a rozpumpovala sa skvelá zábava.
náhľad tu...
04
Žiaci 5. 9. Ročníka si zmerali svoje sily v literárnej súťaži Prednes poézie a prózy. Dňa 17.2.2017  tí najlepší z triedy recitovali a predviedli výkony pred spolužiakmi.
Umiestnenie:
 1. miesto Bronislava Oláhová
             Karin Demeová
 2. miesto Karin Oláhová
 3. miesto Jerguš Oláh
gdgd
9. februára nás prvý krát navštívili zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos s programom Fidlikára. Fidlikára je špeciálne predstavenie určené deťom s autizmom, s mentálnym  alebo viacnásobným postihnutím.
Žiaci sa na programe zúčastnili v skupinkách. Dostali menovky, aby klauni s pomocou hudby a piesní  mohli s nimi pracovať individuálne. Bol to jedinečný zážitok.  náhľad tu....
cervene
09.02.2017 V rámci „Roku čitateľskej gramotnosti“  sme si medzi akcie na budove zaradili aj naše „Čítankovo“. V tomto školskom roku, každý učiteľ vo svojej triede venuje zvýšenú pozornosť čítaniu a porozumeniu prečítaného textu. „Čítankovo“ máme naplánované štvrťročne. Stretneme sa celá budova a pracujeme na zadaných úlohách, ktoré pre nás pripravia p. uč. Skýpalová a p. asistentka Kušniarová. Tak to bolo aj teraz, spolu sme si čítali, a potom sme pracovali na zadaných úlohách... 456
01.02.2017 Tohoročná zima k nám bola prajná. Aj snehu bolo dosť, aj prsty nám omrzli, aj v snehu sme sa vyšantili. V budove na Erenburgovej ulici sme s „prosíkom ku Pani Zime“ čakali, kedy zima trochu zmierni svoju vládu, aby sme mohli stavať snehuliakov. A predsa to prišlo, zima nás vypočula, trochu zmiernila a my sme začali váľať gule, veľké, snehové. Podarili sa nám nielen snehuliaky, ale aj krásna stonožka. Však sa pozrite aká je úžasná... 425
25.01.2017 kritéria prijímacieho konania do praktickej školy.
V súlade s §62 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou MŠ SR č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách, riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, rade školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2017/2018 tieto kritéria prijímacieho konania:
 • Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 2. Žiak predloží písomné vyjadrenie o tom, že je žiakom s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, vydané zariadením výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického vyšetrenia .
 • V školskom roku 2017/2018 sa otvára trieda 1.ročníka denného trojročného štúdia so zameraním na „Domáce práce a údržba domácnosti“ (6492200), s počtom žiakov 10.
 • Uchádzačov o štúdium prijíma riaditeľ praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie.
 • Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok v obidvoch termínoch (9. a 12. máj 2017).
20.01.2017
Ďakujeme za príležitosť...
Novohradská knižnica v Lučenci v tomto období v rámci projektu „Kniha láme bariéry – Tvorivé dielničky“ pozýva do svojej „Rozprávkovej izbičky“ deti z celého mesta. Šikovné, zvedavé a tvorivé deti máme aj my v našej ŠZŠ Lučenec. A tak sme sa rozhodli ich zapojiť do aktivít projektu.
Na prvom stretnutí nás privítala pani riaditeľka knižnice a spolu so zamestnancami nás oboznámili s cieľom a priebehom tohto projektu. V rámci stretnutí majú deti možnosť vypočuť si čítanú rozprávku alebo sami si prečítať rozprávku, a pre najmenších čitateľov sú pripravené obrázkové knihy. Svoju tvorivosť a zručnosti si môžu zdokonaliť pri tvorení tematických výrobkov (ako sú tekvičky, strašidlá, vianočné stromčeky, sobíky a rôzne iné). Deti pracovali húževnato a s chuťou a najväčšiu radosť mali z hotových výrobkov.
Touto činnosťou sme spestrili vyučovací proces detí a ďakujeme všetkým zamestnancom Novohradskej knižnice za chvíle strávené v príjemnom rozprávkovom prostredí.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.
Kolektív učiteliek a žiakov z elokovaného pracoviska na Erenburgovej ulice v Lučenci.
Naša škola sa v spolupráci s rodičmi v júni 2016 zapojila do projektu organizovaného nadáciou Volkswagen Slovakia. Názov projektu je DETI - NAŠA BUDÚCNOSŤ – „Budúcnosť aj s autizmom“. Cieľom projektu je zriadiť v priestoroch školy modernú miestnosť s malou telocvičňou a relaxačnú miestnosť pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím. Začiatkom októbra........čítaj ďalej tu 01
13.12.2016 Na deň svätej Lucie nám p.uč. Fajčíková pripravila program, ktorý pomenovala „Čaj od Lucie“. My štvrtráci, celá trieda, sme už od rána varili čaj, aj pre ostatné triedy. Keď bol hotový, pozvali sme všetkých žiakov z budovy do našej triedy. P.uč. nám rozprávala o predvianočnách zvykoch, ktoré sa spájajú s menami: Ondrej, Barbora, Mikuláš a Lucia. Na tieto mená nám p.uč. pripravila štyri krátke príbehy, ktoré sme si pozreli pomocou dataprojektoru.  Potom sme privolali ozajstnú Luciu, ktorá nám z našej triedy povymetala všetko zlé. A keď sme mali v triede čisto a zlé sily poslala svätá Lucia preč, potom sme sa pustili do perníčkov, ktoré nám pripravila p. uč. a Lucia nám nalievala čaj. 45
02.12.2016 P. uč. Ďurišová pre nás pripravila veľmi zaujímavú akciu „O zdravej výžive“. Najskôr nám prečítala príbeh „Ako psíček a mačička piekli tortu“. Tento príbeh asi pozná každý, takže vieme, že to nedopadlo s tou tortou veľmi slávne. Tu sa nedá hovoriť o zdravej výžive.
Preto nám pani učiteľka premietla prezentáciu, kde nám poukázala a vyzdvihla dôležitosť zdravého stravovania. Presne nám ukázala, ktoré zložky v jedálničku sú zdravé, a ktoré nezdravé. Potom nám pripravila ovocno-zeleninovú hostinu.
654
Dňa 30.11.2016 sme si boli už po šiesty krát prevziať ocenenie za náš školský časopis „Školáčik“. Každoročne sa zapájame do celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS, ktorú organizuje MŠVVŠ  SR. Tento rok sme získali 3. miesto vo svojej kategórii. Odovzdávaním ocenení je každoročne poverené Riaditeľstvo domu Matice Slovenskej  v Žiline. 5465
Dňa 29.11.2016 sa žiaci našej školy zhromaždili so svojimi triednymi učiteľkami na školskom dvore, kde na zemi bola kriedou nakreslená červená stužka. Úlohou žiakov a učiteľov bolo túto stužku vyplniť vlastným telom, teda postaviť sa do vnútra červenej stužky. Na hlavách mali žiaci aj pedagógovia  uviazaný červený krepový papier, ktorý mali zložený do tvaru trojuholníka – šatky a upevnený vzadu gumičkou. Tejto aktivity sa zúčastnilo 50 žiakov a 7 pedagógov. 1
24.11.2016 V novembri, pod vedením p. uč. Jakabšicovej  sme si urobili ďalšiu akciu „Strašidlo našej triedy“.  A tak sme sa usilovne pustili do práce. Každá trieda spolu so svojimi  triednymi p. uč. vyrábali svoje strašidlo, ktorému vymysleli aj meno. P. uč. potom každé strašidlo ohodnotila a odmenila sladkou odmenou.  A tak si teraz každé strašidlo stráži svoju triedu. 41651
18.11.2016 P. uč. Ďurišová pripravila ku Dňu stromov zaujímavý program. Najskôr nám prečitala príbeh, ako Danka a Janka zachránili javor. Potom nás doplňovačkou vyskúšala či sme dobre počúvali a  nakoniec nám premietla krásnu prazentáciu o stromoch ich rozdelení, kráse a úžitku. den stromov
24.10.2016 Novohradská knižnica v Lučenci v tomto období v rámci projektu „Kniha láme bariéry – Tvorivé dielničky“ pozýva do svojej „Rozprávkovej izbičky“ deti z celého mesta. Šikovné, zvedavé a tvorivé deti máme aj my v našej ŠZŠ Lučenec. A tak sme sa rozhodli ich zapojiť do aktivít projektu. Na prvom stretnutí nás privítala pani riaditeľka knižnice a spolu so zamestnancami nás oboznámili s cieľom a priebehom tohto projektu. V rámci stretnutí majú deti možnosť vypočuť si čítanú rozprávku alebo sami si prečítať rozprávku, a pre najmenších čitateľov sú pripravené obrázkové knihy. Svoju tvorivosť a zručnosti si môžu zdokonaliť pri tvorení tematických výrobkov (ako sú tekvičky, strašidlá, vianočné stromčeky, sobíky a rôzne iné). Deti pracovali húževnato a s chuťou a najväčšiu radosť mali z hotových výrobkov. 22
14.10.2016 Šarkany na Erenburgovej.
P.uč. Rovňanová vyhlásila súťaž „O najoriginálnejšieho šarkana“. Každá trieda pripravila toho „svojho“.  A vydarili sa nám naozaj perfektne. Prvý bol úplne originálny, druhý bol trblietavý, tretí bol farebný, štvrtý bol obrovský a piaty malý hanblivý. P.uč. nás za naše šarkany ocenila diplomami a sladkosťami.
01
Dňa 8. novembra 2016 k nám do školy prijal pozvanie kapitán Káčerík, ktorý sa zaoberá prevenciou drog, ako aj preventívnymi programami obchodovanie s ľuďmi. Žiaci mali možnosť dokumentárny film s autentickými výpoveďami ľudí, ktorí zažili na vlastnej koži, že ich predali. Ľudia môžu byť zneužití na prostitúciu, žobranie ale aj novodobé otroctvo. Žiaci po prezretí filmu diskutovali s policajtom o tejto problematike, ktorá sa môže týkať každého jedného z nás. 01
Dňa 14.10.2016 sa v ŠZŠ Lučenec konal futbalový turnaj pre červené stužky. Do turnaja bolo zapojených 7 družstiev:
-Piškóty
-Stop AIDS
-Barca
-Hamšíkovci
-Lemury
-Messiovci
-Real Madrid
Víťazstvami sa celým turnajom preniesol tím REAL MADRID.
ft
30.09.2016 pridané letné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
27.09.2016 Predstavuje sa vám Špeciálna základná škola v Lučenci. September sa nám už pomaly končí. Žiaci zasadli do svojich lavíc, začal sa nový školský rok. Pre niektorých žiakov to je po prvýkrát . Aj naša škola, Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste 39, už po 67 krát otvorila v septembri svoje  dvere  pre viac ako 171 mentálne postihnutých žiakov a študentov a tiež pre žiakov s pridruženými postihnutiami. Na  našich žiakov čaká svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, spomienky na predkov a zvyky regiónu v predmetoch školského vzdelávacieho programu. Tí žiaci, ktorí nemajú ....čítaj ďalej tu duk
Dňa 24.6.2016 sme sa štvrtáci a piataci vybrali na výlet do Zvolena. Cestovali sme vlakom, pre niektorých to bol zážitok, lebo cestovali po prvýkrát, iní už  v minulosti  cestovali vlakom. Boli sme si vo Zvolene  pozrieť vojenský vlak a navštívili sme Zvolenský zámok – galériu, kde sme videli rôzne maľby, ktoré sme doteraz ešte nevideli. Napokon sme si pozreli námestie, kde bolo niekoľko kostolov. Cestou domov sme si vo vlaku rozprávali postrehy a dojmy z výletu, aby nám rýchlejšie ubehol čas. zv
14.06.2016 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
Dňa 02. júna 2016 sa konal XIII. ročník súťaže „ Spievajže, si spievaj“. Súťaž sa konala v priestoroch základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím na ul. K.Supa v Lučenci. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky zo základných a špeciálnych základných škôl: ŠZŠ Veľký Krtíš, ŠZŠ Rimavská Seč, špeciálna trieda ZŠ Lovinobaňa, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota, ŠZŠ Hnúšťa a ŠZŠ Lučenec. náhľad tu... 69
Dňa 23.05.2016 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili na súťaži organizovanej Červeným krížom. Súťažili sme v niekoľkých disciplínach. V teoretickej časti sme zodpovedali na otázky zamerané na históriu Červeného kríža a podávanie 1. pomoci. 2. disciplína bola KRP-kardiopulmonálna resuscitácia, ktorú každý člen nášho tímu musel predviesť na figuríne. No a 3. disciplína bola najťažšia, pretože v nej sme si mali prakticky vyskúšať naše teoretické vedomosti. náhľad tu... 47
17.05.2016 sa v priestoroch ŠZŠ na Zvolenskej ceste konal „Športový deň riaditeľa školy“. Na úvod boli žiaci poučení o bezpečnosti pri športe. Potom nasledovalo blokové vyučovanie o Slovensku a Spojených štátoch amerických. Boli oboznámení s pravidlami hokeja a nasledovalo maľovanie symbolov štátov na tvár. Po teoretickej časti sa uskutočnil medzitriedny hokejový zápas na školskom ihrisku. Na záver dňa žiaci sledovali priamy prenos MS v hokeji: Slovensko proti Spojeným štátom americkým. náhľad tu... 12
Dňa 12. mája sme boli na dopravnom ihrisku. Na tento deň sme sa veľmi tešili. Najskôr nám pani inštruktori formou prezentácie porozprávali o tom ako sa máme správať ako chodci, a potom ako cyklisti. Oboznámili nás s najpožívanejšími dopravnými značkami. Potom sme si to išli vyskúšať na ihrisko. Na kolobežkách a bicykloch sme sa vyšantili dosýta. náhľad tu... 24
Apríl je mesiac lesov. V budove na Erenburgovej ulici sme si pod vedením p. uč. Dibalovej, vytvorili malý les a v ňom zaujímavý strom. Pani učiteľka nám rozprávala veľa poučných a zaujímavých informácií o lesoch a jednotlivých stromoch. Najdôležitejšie z nich sme si zapísali na vystrihnuté listy, ktoré sme zavesili na strom. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií. náhľad tu... 46
Apríl 2016. Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila aj tento rok súťaž „Veľkonočná pohľadnica“, do ktorej sa zapojilo 13 škôl. Práce boli zaujímavé a originálne. Školská porota vybrala z každej kategórie niekoľko výnimočných prác.
čítaj ďalej...
01
Marec je venovaný knihám. Koncom marca sme si aj my z budovy na Erenburgovej ulici naplánovali prehliadku detskej knižnice. Pani knihovníčka nás previedla knižnicou a rozprávala nám o tom, ako sa aj my môžeme stať čitateľmi ich knižnice. Potom nás pozvala do detského kútika, kde sme si mohli pozrieť prelistovať, a aj prečítať z detských kníh rozprávky, či krátke príbehy. 74
16. februára na pozvanie p. asistentky Hoľkovej prišla na ulicu Dukelských hrdinov k žiakom s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom pani Marika Žilíková s manželom Borisom zo Zlatna. Pani Marika vyrába koberce z recyklovaného materiálu, ktorým sú kúsky látok. Doniesla nám ukázať svoje hotové koberce, ktoré žiarili pestrými farbami. Vysvetlila žiakom postup práce pri výrobe týchto koberčekov. Žiaci si to vyskúšali, pričom si zdokonaľovali svoje motorické zručnosti, trpezlivosť a fantáziu pri výbere a radení farieb. Niektorí si túto techniku rýchlo osvojili a výsledok bol naozaj veľmi pekný. náhľad tu... 2016
07.03.2016 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. náhľad tu ...
Relaxácia - súčasť vyučovacieho procesu. V našej Špeciálnej základnej škole v Lučenci na elokovanom pracovisku na ul. Dukelských hrdinov každý rok pribúda počet žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu využívame miestnosť na relaxáciu. Relaxačná miestnosť je určená aj pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Tu sa žiaci môžu preniesť do sveta rôznych zvukov ...viacej tu relax

strana 2.
späť <